Znanost na Geofizičkom odsjeku PMF-a

Geofizički odsjek PMF-a moderna je znanstveno-nastavna ustanova i jedina u Hrvatskoj koja omogućuje visokoškolsko obrazovanje svih razina iz geofizike (meteorologija, oceanografija, seizmologija i geomagnetizam s aeronomijom). Njezinih tridesetak znanstvenika i stručnih suradnika provode kvalitetna i vrijedna stručna i znanstvena istraživanja u mnogim domaćim i međunarodnim znanstveno-istraživačkim projektima. U središtu zanimanja su uglavnom procesi i pojave u regiji, no rezultati istraživanja izlaze iz regionalnih granica jer se nerijetko razvijaju nove i/ili poboljšavaju postojeće metode.

Geomagnetičari se bave analizom i problematikom obrade mjerenih podataka na magnetskim opservatorijima, modeliranjem globalnoga magnetskog modela, međudjelovanjem Sunčeve aktivnosti s Zemljinim magnetskim poljem i brinu se o Geomagnetskom opservatoriju Lonjsko polje. Meteorolozi proučavaju buru, turbulencije, obalne cirkulacije, posebne slučajeve vremenskih pojava, bave se i teorijskim i numeričkim modelima, a provode se i klimatološka istraživanja računalnim modeliranjem i analizom mjerenih podataka. Istražuje se i onečišćenje atmosfere, odnosno kakvoća zraka. Današnji problemi prouzročeni promjenama u klimi sve više usmjeravaju istraživački interes na područje agrometeorologije i agroklimatologije, ali i na proučavanja klime i vremenskih uvjeta u urbanim sredinama. Oceanografi proučavaju seše, unutarnje valove, opću cirkulaciju i turbulenciju u moru, međudjelovanje atmosfere i mora što uzrokuje pojave kao što su visoka razina mora i poplavljivanje obale, meteocunamije, struje uzrokovane vjetrom i dr. Seizmolozi istražuju uzroke i svojstva potresa s epicentrom u Hrvatskoj te fizikalna svojstava Zemljine litosfere na području cijele Hrvatske, bave se inženjerskom seizmologijom i procjenom seizmičkog hazarda.

 

Časopis Geofizika

Geofizički zavod Andrije Mohorovičića izdaje znanstveni časopis Geofizika, s međunarodnom recenzijom, otvorenog pristupa, a začetak mu je u publikaciji Radovi iz 1923. godine. Časopis se referira u više svjetskih bibliografskih baza poput Current Contents Connect, Web of Science Core Collection, Scopus i dr.


Fizička oceanografija


GEOMAGNETIZAM I AERONOMIJA

Geomagnetski opservatorij u Lonjskom polju Geofizičkog odsjeka PMF-a, prvi i jedini u Hrvatskoj,primljen je 2. veljače 2016. u INTERMAGNET (International Real-time Magnetic Observatory Network). To ujedno znači da su geomagnetski podaci koji se prikupljaju na njemu i obrađuju u Geofizičkom zavodu ispunili najviše standarde.

INTERMAGNET je međunarodna asocijacija koja promovira standarde o visokoj kvaliteti podataka i njihovoj distribuciji. Trenutno INTERMAGNET broji 129 opservatorija koji su koordinirani od strane 61 institucije širom svijeta. Izvršno vijeće certificiralo je opservatorij Geofizičkog odsjeka PMF-a u Lonjskom polju kao IMO (IMO – INTERMAGNET Magnetic Observatory) opservatorij. Standardni IMO vrši kontinuirana mjerenja iznosa i promjena vektora Zemjinog magnetskog polja s apsolutnom preciznošću boljom od 5 nT i rezolucijom boljom od 0.1 nT, s periodom uzorkovanja manjim od jedne minute.