Broj posjeta:
4022

Obavijesti

U Springerovom časopisu Environmental...

Na temelju podataka prikupljenih u akciji 'PMF pedalira i mjeri temperaturu grada' Matej Žgela, Jakov Lozuk, Patrik Jureša, Klara Justić, Margareta Popović, Marijana Boras i Ivana Herceg Bulić su objavili znanstveni rad 'Urban heat load assessment in Zagreb, Croatia: a multi‑scale analysis using mobile measurement and satellite imagery' u časopisu Environmental Monitoring and Assessment.

Autor: Iva Vrkić
Petar Golem, Željko Večenaj, Hrvoje...

U uglednom časopisu Quarterly Journal of The Royal Meteorological Society (IF = 8.9, Q1) objavljen je rad Misalignment between the propagation direction of the bora wind and its pulsations čiji su autori Petar Golem, Željko Večenaj, Hrvoje Kozmar i Branko Grisogono.

Autor: Iva Vrkić
Profesori D. i M. Herak i I. Vrkić...

U uglednom časopisu Seismological Research Letters (IF = 3.3, Q2) objavljen je rad The Earthquake of 13 April 1850 near Ston, Croatia: Macroseismic Analyses, autora Davorka Herak, Marijan Herak i Ive Vrkić u kojemu se prvi puta znanstveno obrađuje povijesni potres koji se prije 174 godina dogodio kod Stona. Novopronađena arhivska građa vezana je uz procjenu šteta i postupke koje su nakon potresa poduzele vlasti Kraljevine Dalmacije, tada dijela Austrijskog carstva.

Autor: Iva Vrkić
Seizmolozi Geofizičkog zavoda...

U časopisu Tectonophysics (IF = 2.9, Q2) objavljen je rad The Berkovići (BIH) ML = 6.0 earthquake sequence of 22 April 2022 – Seismological and seismotectonic analyses čiji su autori I. Dasović, M. Herak, D. Herak, H. Latečki, M. Sečanj, B. Tomljenović, S. Cvijić-Amulić i J. Stipčević.

Autor: Iva Vrkić
Doc. dr. sc. Davor Stanko i prof. dr....

Doc. dr. sc. Davor Stanko i prof. dr. sc. Snježana Markušić su objavili rad Site amplification model for Croatia estimated by random vibration theory-based site response analysis (Q1, IF=4) u časopisu Soil Dynamics and Earthquake Engineering.

Autor: Iva Vrkić
Matej Žgela, Ivana Herceg Bulić,...

Matej Žgela, Ivana Herceg Bulić, Jakov Lozuk i Patrik Jureša objavili su rad Linking land surface temperature and local climate zones in nine Croatian cities u časopisu Urban Climate (Q1, IF = 6,6) u kojem su po prvi puta precizno određene i analizirane lokalne klimatske zone hrvatskih gradova. One su određene za četiri kontinentalna i pet obalnih gradova (Zagreb, Varaždin, Osijek, Slavonski Brod, Pula, Rijeka, Dubrovnik, Split i Zadar). 

Autor: Iva Vrkić
U časopisu Agricultural and Forest...

U časopisu Agricultural and Forest Meteorology (Q1, IF=6,2) objavljen je rad Analysis of different existing measurement-based methods and a new approach for frost probability detection. U pisanju rada je sudjelovalo troje sadašnjih ili nekadašnjih zaposlenika Geofizičkog odsjeka (dr. sc. Branimir Omazić, izv. prof. dr. sc. Maja Telišman Prtenjak Lucija Blašković), voditelj Službe za agrometeorologiju DHMZ-a dr. sc. Mislav Anić i suradnik sa SRCA dr. sc. Marko Kvakić . Rad je nastao u okviru projekta CroViZone (čiji su članovi izv. prof. dr. sc. Maja Telišman Prtenjak, dr. sc. Branimir Omazić i Lucija Blašković)  i SWALDRIC (čiji su članovi izv. prof. dr. sc. Maja Telišman Prtenjak i dr. sc. Branimir Omazić).

 

Autor: Iva Vrkić
Objavljen je referentni seizmički...

Doktorandica Katarina Zailac zajedno s mentorom doc. dr. sc. Josipom Stipčevićem te kolegama ak. Igorom Vlahovićem i izv. prof. dr. sc.  Bojanom Matošem s RGNF-a objavili su u časopisu Solid Earth (Q2, IF = 3,4) referentni seizmički model kore, koji je (koliko nam je poznato) prvi sveobuhvatni model kore na širem području Dinarida i Panonskog bazena (poveznica). 

Autor: Iva Vrkić
Doc. dr. sc. Davor Stanko i izv....

Doc. dr. sc. Davor Stanko i izv. prof. dr. sc. Snježana Markušić objavili su znanstveni rad „Evaluation of the Local Site Effects and Their Implication to the Seismic Risk of the UNESCO World Heritage Site Old City of Dubrovnik (Croatia)“ u suradnji s dr. sc. Tvrtkom Korbarom (znanstveni savjetnik u trajnom izboru pri Hrvatskom geološkom institutu). Rad je objavljen u časopisu Journal of Earthquake Engineering (JCR – Q2; SCImago – Q1) izdavača Taylor & Francis Ltd. 

Autor: Iva Vrkić
Branimir Omazić i izv. prof dr. sc....

 

Branimir Omazić i izv. prof dr. sc. Maja Telišman Prtenjak objavili su znanstveni rad Application of statistical models in the detection of grapevine phenology changes u suradnji s Josipom Meštrićem s DHMZ-a  i kolegama agronomima Marijanom Bubalom s Instituta za poljoprivredu i turizam u Poreču, Ivanom Pršom iz Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu te Markom Karoglanom sa Zavod za vinogradarstvo i vinarstvo Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Rad je objavljen u uglednom časopisu Agricultural and Forest Meteorology (Q1). Rad promatra trendove u nastupima četiri fenološke faze vinove loze (pupanje, cvatnja, šara i berba) na četiri sorte vinove loze ('Graševina', 'Chardonnay', 'Merlot' i 'Plavac mali') opaženima u vinogradima diljem Hrvatske, kao i trendove temperature zraka, oborine te efektivne sume temperature u vegetacijskom razdoblju na meteorološkim postajama u Hrvatskoj. Rad je proizašao kao rezultat projekata SWALDRIC i CroViZone.

 

Autor: Iva Dasović
Prof. dr. sc. Marijan Herak objavio...

U znanstvenom časopisu Geophysical Journal International (Q1) prof. dr. sc. Marijan Herak s Geofizičkog odsjeka PMF-a u suradnji sa znanstvenicima sa Sveučilišta u Sieni u Italiji objavio je rad pod naslovom Simulating H/V spectral ratios (HVSR) of ambient vibrations: a comparison among numerical models.

Autor: Iva Dasović

U časopisu Geoscientific Model Development (Q1) objavljen je izvorni znanstveni rad pod naslovom SIMO v1.0: simplified model of the vertical temperature profile in a small, warm, monomictic lake  autorica Kristine Šarović, Melite Burić i Zvjezdane Bencetić Klaić. U radu su predložile jednostavni jednodimenzionalni model prognoze vertikalnog profila temperature jezera utemeljen na bilanci energije. Rad je rezultat doktorskog istraživanja doktorandice Kristine Šarović pod mentorstvom prof. dr. sc. Zvjezdane Bencetić Klaić, a izrađen je u okviru projekta Hidrodinamičko modeliranje sustava Plitvičkih jezera – dostupan je u slobodnom pristupu na poveznici.

Autor: Iva Dasović