RASPORED SATI I ISPITA

 

Satničar Geofizičkog odsjeka je dr. sc. Antun Marki i možete ga kontaktirati na e-adresu.

 

Aktualni raspored sati

Raspored sati za aktualni semestar akad. god. 2022./2023. nalazi se u repozitoriju (poveznica dolje).

 

U repozitorij je dodana treća verzija rasporeda sati za zimski semestar 2022/2023.

Promjena ima za kolegij Osnove modeliranja atmosfere.

Prema trenutnom planu nastava se održava uživo. 

U slučaju bilo kakvih dodatnih promjena, bit će stavljena nova obavijest i nova verzija rasporeda dodana u repozitorij.

 

Rezervacija predavaonica za obranu diplomskih radova, doktorskih tema i doktorskih teza, te za održavanje doktorskih seminara

Predavaonicu i termin potrebno je dogovoriti zajedno s članovima povjerenstva i satničarom. Prethodna rezervacija kod satničara je obavezna! Za sve dodatne informacije obratite se satničaru.

 

Rezervacija predavaonica u druge svrhe

Zaposlenici koji žele rezervirati predavaonicu za seminar, sastanak ili nešto drugo, mogu to učiniti sami kroz Djelatnički intranet > Dvorane, no moraju biti prijavljeni preko svojeg AAI@Edu.hr računa. Rezervaciju mora potvrditi satrničar. Ako nemate svoj AAI@Edu.hr račun, javite se satničaru za rezervaciju.


Obavijesti

Raspored sati ljetni semestar akad. god. 2022./2023. - NOVO (v7 od 3. ožujka 2023.)

Repozitorij je prazan

Raspored ispita u ljetnom redovnom ispitnom roku akad. god. 2022./2023.