RASPORED SATI I ISPITA

 

Satničar Geofizičkog odsjeka je dr. sc. Antun Marki i možete ga kontaktirati na e-adresu.

 

Aktualni raspored sati

Raspored sati za aktualni semestar ak. god. 2021./2022. nalazi se u repozitoriju (poveznica dolje).

 

U repozitorij je dodana četvrta verzija rasporeda sati za zimski semestar 2021/2022. Promjena ima za kolegij Fizika zemlje i atmosfere.

Prema trenutnom planu nastava se održava uživo. Žuto označeni kolegij (Hidrologija 1) još je uvijek podložan promjeni termina.

U slučaju bilo kakvih dodatnih promjena, bit će stavljena nova obavijest i nova verzija rasporeda dodana u repozitorij.

 

Rezervacija predavaonice za obrane diplomskog rada, teme i samog doktorskog rada, te doktorskih seminara

Predavaonicu i termin potrebno je dogovoriti zajedno s članovima povjerenstva i satničarkom. Rezervacija kod satničara je obavezna! Za sve dodatne informacije obratite se satničaru.

 

Rezervacija predavaonica u druge svrhe

Zaposlenici koji žele rezervirati predavaonicu za seminar, sastanak ili nešto drugo, mogu to učiniti sami kroz Djelatnički intranet > Dvorane, no moraju biti prijavljeni preko svojeg AAI@Edu.hr računa. Ako nemate svoj AAI@Edu.hr račun, javite se satničaru za rezervaciju.


Obavijesti

Raspored sati

Raspored ispita