RASPORED SATI I ISPITA

 

Satničar Geofizičkog odsjeka je dr. sc. Antun Marki i možete ga kontaktirati na e-adresu.

 

Aktualni raspored sati

Raspored sati za aktualni semestar akad. god. 2023./2024. nalazi se u repozitoriju (poveznica dolje).

 

Rezervacija predavaonica za obranu diplomskih radova, doktorskih tema i doktorskih teza, te za održavanje doktorskih seminara

Predavaonicu i termin potrebno je dogovoriti zajedno s članovima povjerenstva i satničarom. Prethodna rezervacija kod satničara je obavezna! Za sve dodatne informacije obratite se satničaru.

 

Rezervacija predavaonica u druge svrhe

Zaposlenici koji žele rezervirati predavaonicu za seminar, sastanak ili nešto drugo, mogu to učiniti sami kroz Djelatnički intranet > Dvorane, no moraju biti prijavljeni preko svojeg AAI@Edu.hr računa. Rezervaciju mora potvrditi satrničar. Ako nemate svoj AAI@Edu.hr račun, javite se satničaru za rezervaciju.


Obavijesti

U objavljenom Redu predavanja za ak. god. 2023./2024. došlo je do pogreške u terminima ispitnih rokova iz matematičkih kolegija prijediplomskog studija Geofizike (i integriranog prijediplomskog i diplomskog studija istraživačkog smjera Fizike). Naime, ispiti se neće održati u ponedjeljak 15. 4. (za studente FO-a i GFO-a iz Matematičke analize 1 i 2) već u ponedjeljak 22. 4. 2024. Također, za studente ostalih odsjeka ispiti se neće održati u srijedu 17. 4. već u srijedu 24. 4. 2024.

Ispravan raspored ispita pogledajte na poveznici.

Autor: Iva Dasović

N O V O - V A Ž N O !!! - Jesenski redovni ispitni rokovi u akad. god. 2023./2024.