DOKTORSKI STUDIJ FIZIKE - SMJER GEOFIZIKA

Pristupnici u prvoj godini studija upisuju obavezne i izborne kolegije u ukupnom opterećenju od 60 ECTS bodova. U drugoj godini studija upisuju izborne kolegije s opterećenjem od 8 ECTS bodova, tako da ukupan zbroj ECTS bodova kolegija 1. i 2. godine iznosi 68. Kao izborni predmeti mogu se upisati kolegiji ponudjeni kao izborni na smjeru geofizika doktorskog studija fizike, kao i kolegiji s drugih smjerova poslijediplomskog doktorskog studija fizike. Preostali bodovi (112 ECTS bodova) ostvaruju se znanstvenim radom, seminarima na doktorskom studiju, upisom i polaganjem dodatnih izbornih kolegija (mogu biti i predmeti iz drugih doktorskih studija Sveučilišta u Zagrebu ili iz domaćih i međunarodnih međusveučilišnih studija) i/ili sudjelovanjem u sveučilišnoj nastavi.

Više o doktorskom studiju fizike, smjer geofizika na na stranicama Fizičkog odsjeka.

 

O studiju

Doktorski studij geofizike je osmišljen kao logičan nastavak prijediplomskog studija geofizike i diplomskog studija fizike –geofizike na PMF-u Sveučilišta u Zagrebu. Osim temeljnog znanja opće fizike, naprednih matematičkih vještina i metoda obrade podataka, očekuje se da studenti imaju solidno predznanje osnova dinamika fluida, klimatologije, dinamičke meteorologije, meteoroloških mjerenja i motrenja te fizičke oceanografije ako planiraju specijalizaciju meteorologije ili oceanografije. Za studij s naglaskom na seizmologiju, kolegiji kao što su teorija elastičnosti, osnove fizike unutrašnjosti Zemlje, napredni kolegiji seizmologije te inženjerska seizmologija, su preduvjet. Za studente koji nisu završili diplomski studij fizike – geofizike, razlikovne sadržaje i rokove za završavanje doktorskog studija za njih pojedinačno utvrđuje Vijeće Fizičkog i Geofizičkog odsjeka na prijedlog Vijeća doktorskog studija.

Nakon završenog doktorskog studija fizike (smjer geofizika), studenti će steći kompetencije potrebne za početak ili nastavak znanstvene karijere u područjima meteorologije, fizičke oceanografije, seizmologije te geomagnetizma i aeronomije. Predavanja se održavaju u prostorijama Geofizičkog odsjeka (Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu). Odsjek je vodeća hrvatska geofizička institucija u obrazovanju, kao i u znanstvenim istraživanjima, s dobro uspostavljenom suradnjom s drugim stručnim geofizičkim organizacijama u Hrvatskoj (oceanografski instituti, Državni hidrometeorološki zavod, Seizmološka služba Republike Hrvatske, koja je sastavni dio Geofizičkog odsjeka, ...). Trenutno, nastavno/istraživačko osoblje Odsjeka čine 5 redovitih profesora, 1 izvanredni profesor, 5 docenata, 1 viši predavač i 5 asistenata/znanstvenih novaka/studenta doktorskog studija. Studenti imaju na raspolaganju najveću geofizičku knjižnicu u Hrvatskoj i odličnu računalnu infrastrukturu (uključujući npr. višeprocesorsko paralelno računalo) sa brzim i neograničenim besplatnim pristupom internetu. Studenti će također imati pristup brojnim instrumentima potrebnim za obavljanje njihovih istraživanja (meteorološke stanice i 60 metara visok meteorološki toranj, seizmografi, oceanografska oprema, magnetometri ...), kao i besplatno korištenje relevantne baze podataka u vlasništvu Geofizičkog odsjeka. Predviđamo da će se svake godine upisati do 5 studenata.

Doktorska disertacija treba biti rezultat sveobuhvatanog i detaljnog istraživanja pod nadzorom odabranog voditelja. Tema istraživanja mora biti odobrena od strane Zajedničkog vijeća Fizičkog i Geofizičkog odsjeka. Prije toga, student mora braniti tezu svoje disertacije tijekom jednog seminara, pokazujući znanje i razumijevanje relevantnih istraživanja koje je savladao te da može predstaviti rezultate svoga rada (hipoteze, metode, ...) prema zadanim ciljevima. Rad prezentiran u disertaciji mora biti jednako vrijedan kao najmanje dva znanstvena rada u međunarodnim časopisima. Prije same obrane, mora biti objavljen (ili prihvaćen za objavljivanje) najmanje jedan članak - u kojemu kandidat mora biti prvi ili jedini autor - u časopisu kojeg navodi Current Contents. Doktorska disertacija se brani pred povjerenstvom koje uključuje najmanje tri člana, od kojih je jedan voditelj. Sastav povjerenstva određuje Vijeće Fizičkog i Geofizičkog odsjeka. Povjerenstvo će procijeniti znanstveni doprinos predstavljenog materijala, te omogućiti javnu obranu disertacije za koju su zaključili da je originalna, relevantna i da su gore navedeni uvjeti ispunjeni.

Prema Sveučilišnom standardu, disertacija se piše na hrvatskom jeziku. Međutim, kad je najmanje jedan član povjerenstva iz inozemstva, i obvezuje se da osobno prisustvuje obrani, Vijeće doktorskog studija će dozvoliti da rad bude napisan na engleskom jeziku, uz prošireni sažetak na hrvatskom jeziku. Kandidati će tijekom doktorskog studija i tijekom njihovih istraživanja biti podupirani da se uključe u međunarodnu suradnju, te da imaju vanjske članove povjerenstva.

 

Voditelji smjera Geofizika na doktorskom studiju fizike

izv. prof. dr. sc. Ivana Herceg Bulić

doc. dr. sc. Josip Stipčević

 

Doktorski seminar, javna obrana teme doktorskog rada i obrana doktorske disertacije – dogovor za termin

Predavaonicu i termin održavanja doktorskog seminara, javne obrane teme doktorskog rada i obrane doktorske disertacije potrebno je dogovoriti zajedno s članovima povjerenstva i satničarkom. Rezervacija kod satničarke je obavezna! Za sve dodatne informacije obratite se satničarki dr. sc. Maja Bubalo na e-adresu.


Obavijesti

Natječaj za upis na doktorske studije

Objavljen je natječaj za upis na na doktorske studije: Biologija, Fizika, Geologija, Kemija, Matematika, Interdisciplinarni doktorski studij iz oceanologije i Doktorski studij geografije: prostor, regija, okoliš, pejzaž, u akademskoj godini 2023./2024., za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti.

Prijave na natječaj za doktorski studij Fizika primaju se do 8. rujna 2023. Geofizika je smjer na doktorskom studiju Fizika.

Tekst natječaja i svi detalji dostupni su na poveznici.

Autor: Iva Dasović

Repozitorij