upisi na poslijediplomski studij

 

Poslijediplomski studij geofizike je zapravo jedan od smjerova doktorskog studija fizike kojeg zajednički izvode Fizički i Geofizički odsjeci Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Normalno trajanje studija je tri godine i završava obranom doktorskog rada i promocijom u najviše akademsko zvanje doktora znanosti iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, znanstvenog polja fizike ili geofizike. Osmišljen je kao istraživački studij s manjim udjelom nastave, a sve u svrhu poticanja znanstvene izvrsnosti i kreativnosti. Popis predmeta koji su programu smjera Geofizike možete pregledati niže na ovoj stranici ili na poveznici.

Voditelji smjera Geofizika
izv. prof. dr. sc. Ivana Herceg Bulić
doc. dr. sc. Josip Stipčević

Sve informacije o prijavi na poslijediplomski sveučilišni studij, postupku pokretanja prijave teme doktorske disertacije, postupku ocjene i obrane doktorske disertacije, zamolbama i posebnim odlukama i slično potražite u Uredu za poslijediplomski studij.

 

 

Ured za poslijediplomski studij

Fizički odsjek PMF-a
Bijenička cesta 32, 10000 Zagreb
E-adresa: pds[at]phy.hr 
Telefon: +385 (0)1 460 5649

Uredovno vrijeme za doktorande: 10 – 14 h


Geofizika

ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje INFO
0.0 Analiza podataka u geofizici (205487)
Pasarić, Z.
45
(30P+15A)
INFO
0.0 Seminar iz geofizike (205488)
Herceg Bulić, I.; Stipčević, J.
15
(15S)
INFO
ECTS Geofizika - izborni predmeti
=> See Instructions (Pogledajte upute)
Semestralno opterećenje INFO
0.0 Atmosferska prediktabilnost i modeliranje klimatskog sustava (205493)
Herceg Bulić, I.; Güttler, I.
30
(20P+10A)
INFO
0.0 Bayesova statistika (205497)
Pasarić, Z.
30
(20P+10A)
INFO
0.0 Dinamička oceanografija (205495)
Orlić, M.
30
(20P+10A)
INFO
0.0 Fizika unutrašnjosti Zemlje (205499)
Markušić, S.
30
(20P+10A)
INFO
0.0 Fizika žarišta potresa (205500)
Herak, M.
30
(20P+10A)
INFO
0.0 Mezoskalna meteorologija (205492)
Grisogono, B.; Grubišić, V.
30
(20P+10A)
INFO
0.0 Modeliranje atmosfere (205489)
Koračin, D.; Belušić, D.
30
(20P+10A)
INFO
0.0 Obalna meteorologija (205494)
Telišman Prtenjak, M.
30
(20P+10A)
INFO
0.0 Odabrana poglavlja fizike mora (205496)
Beg Paklar, G.
30
(20P+10A)
INFO
0.0 Odabrana poglavlja iz atmosferske turbulencije (205491)
Grisogono, B.; Večenaj, Ž.
30
(20P+10A)
INFO
0.0 Odabrana poglavlja iz fizike atmosfere (205490)
Horvath, K.
30
(20P+10A)
INFO
0.0 Odabrana poglavlja iz geofizičkih istraživanja (205503)
Šumanovac, F.
30
(20P+10A)
INFO
0.0 Odabrana poglavlja iz seizmologije (205501)
Herak, M.
30
(20P+10A)
INFO
0.0 Seizmotektonski parametri i magnituda potresa (205502)
Tomljenović, B.
30
(20P+10A)
INFO

Upute za upis

Studenti uz redovne (obavezne) predmete upisuju još 3 izborna predmeta po volji, a u dogovoru s mentorom i/ili voditeljem smjera.Upute za upis

Studenti uz redovne (obavezne) predmete upisuju još 3 izborna predmeta po volji, a u dogovoru s mentorom i/ili voditeljem smjera.


  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj