Studiji na Geofizičkom odsjeku PMF-a

 

Na Geofizičkom odsjeku nositelji smo i izvodimo tri sveučilišna studija različite razine: preddiplomski studij Geofizike, diplomski studij Fizike – geofizike, a u suradnji s Fizičkim odsjekom i poslijediplomski doktorski studij Fizike, smjer Geofizika. Studiji su istraživačkog tipa i organizirani su tako da čine jedan slijed koji će pomoći budućem geofizičaru da postane vrstan stručnjak u svom području.

     

Akademski naziv koji se stječe završetkom studija:

  • prvostupnik geofizike (preddiplomski studij) s međunarodnom kraticom univ. bacc. geophys.
  • magistar fizike – geofizike (diplomski studij) s međunarodnom kraticom mag. phys.– geophys.

Na podstranicama mogu se pronaći različite informacije o studiju, programu i pravilima studiranja te izvođenju nastave (raspored sati, pisanju diplomskog rada i sl.)

Više informacija o studiju i geofizici budući studenti mogu saznati na stranici. Za sva pitanja u vezi upisa i nastave na preddiplomskom studiju geofizike i diplomskom studiju fizika-geofizika obratite se pomoćnici pročelnika za nastavu izv. prof. dr. sc. Maji Telišman Prtenjak ili o. d. pročelnika  prof. dr. sc. Zoranu Pasariću.

 

Voditelj preddiplomskog studija Geofizike

doc. dr. sc. Željko Večenaj

Voditelj diplomskog studija Fizike – geofizike

dr. sc. Antun Marki, viši pred.

Koordinatorica za ISVU i e-učenje Geofizičkog odsjeka PMF-a

doc. dr. sc. Iva Dasović

Satničar Geofizičkog odsjeka PMF-a

dr. sc. Antun Marki, viši pred.

 

Ured za studente Fizičkog i Geofizičkog odsjeka

Geofizički odsjek Ured za studente (tzv. Referadu) dijeli s Fizičkim odsjekom, a nalazi se u zgradi Fizičkog odsjeka na adresi Bijenička cesta 32. Ured za studente zadužen je za administraciju vezanu uz studij – provođenje upisa godine i semestra, ovjeravanje proteklog semestra, zaprimanje molbi te je prvo mjesto za informacije o studentskim upisima, mogućnostima, pravima i sl.

Radno vrijeme: 11 – 13 h

E-adresa: referada[at]phy.hr

Telefon: 01 460 5518

 


Obavijesti

Repozitorij

Poveznice