PRIJEDIPLOMSKI STUDIJSKI PROGRAM

Prva godina prijediplomskog studija Geofizike – klimatologije, meteorologije, oceanografije, seizmologije istovjetna je prvoj godini istraživačkog smjera integriranog preddiplomskog i diplomskog studija fizike, druga godina je vrlo slična: isti su za "osnovni" kolegiji, ali se uvode i neki geofizički. Na trećoj godini studenti stječu znanja fizikalnih osnova geofizičkih disciplina koje se njeguju na Geofizičkom odsjeku PMF-a, te vještine potrebne za stručni i tehnički rad: provođenje mjerenja, održavanje i kalibraciju instrumenata, prikupljanje podataka i njihovu osnovnu interpretaciju, rutinsku analizu geofizičkih nizova, arhiviranje podataka te terenski rad (npr. makroseizmička istraživanja).

Način završetka studija: polaganje svih ispita i prikupljanje 180 ECTS bodova.

Prvostupnici geofizike kvalificirani su za obavljanje stručnog i tehničkog rada u odgovarajućim službama (npr. DHMZ, Seizmološka služba, Hrvatski hidrografski institut i sl.)

Studentski voditelj za sve godine je doc. dr. sc. Željko Večenaj.

Izvedbeni plani i program studija, u kojem se mogu pronaći detalji svakog predmeta, možete preuzeti u Repozitoriju.


Repozitorij – izvedbeni plan i program

Geofizika – klimatologija, meteorologija, oceanografija, seizmologija

Geofizika - klimatologija, meteorologija, oceanografija, seizmologija
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Linearna algebra 1 (199924)
Širola, B.
- 60
(30P+30A)
1 INFO
8.0 Matematička analiza 1 (199923)
Pažanin, I.
- 90
(45P+45A)
1 INFO
10.0 Opća fizika 1 (199922)
Poljak, N.
- 105
(60P+30A+15S)
1 INFO
5.0 Računarstvo i praktikum (199925)
Cvitan, M.
- 45
(15P+30L)
1 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 (38079)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Linearna algebra 2 (199928)
Širola, B.
- 60
(30P+30A)
2 INFO
8.0 Matematička analiza 2 (199927)
Pažanin, I.
- 90
(45P+45A)
2 INFO
10.0 Opća fizika 2 (199926)
Poljak, N.
- 105
(60P+30A+15S)
2 INFO
5.0 Statistika i osnovna mjerenja (199929)
Makek, M.
- 75
(30P+20A+25L)
2 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 (38080)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Klasična mehanika (199933)
Glunčić, M.
- 90
(45P+45A)
3 INFO
8.0 Matematičke metode fizike 1 (199932)
Benić, S.; Buljan, H.
- 90
(45P+45A)
3 INFO
10.0 Opća fizika 3 (199930)
Milin, M.
- 105
(60P+30A+15S)
3 INFO
3.0 Početni fizički praktikum 1 (199931)
Poljak, N.
- 60
(60L)
3 INFO
2.0 Simboličko programiranje (199934)
Žugec, P.; Horvatić, D.
- 45
(15P+30L)
3 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 (40849)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Matematičke metode fizike 2 (199937)
Buljan, H.; Benić, S.
- 90
(45P+45A)
4 INFO
8.0 Opća fizika 4 (199935)
Milin, M.
- 90
(60P+30A)
4 INFO
3.0 Početni fizički praktikum 2 (199940)
Grbić, M.
- 60
(60L)
4 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 4 (40850)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ)
4 INFO
5.0 Uvod u dinamičke sustave (199936)
Glunčić, M.
- 60
(30P+30A)
4 INFO
3.0 Uvod u fiziku čvrste Zemlje (199938)
Markušić, S.
- 45
(30P+15A)
4 INFO
4.0 Uvod u geofizičku dinamiku fluida (199939)
Herceg Bulić, I.
- 45
(30P+15A)
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Dinamička meteorologija I (199944)
Telišman Prtenjak, M.
- 45
(30P+15A)
5 INFO
5.0 Fizička oceanografija I (199942)
Orlić, M.
- 45
(30P+15A)
5 INFO
3.0 Računarstvo u geofizici (199947)
Pasarić, Z.
- 60
(15P+45L)
5 INFO
4.0 Seizmologija I (199943)
Dasović, I.
- 60
(30P+30A)
5 INFO
4.0 Teorija elastičnosti s primjenom u geofizici (199941)
Stipčević, J.
- 45
(30P+15A)
5 INFO
4.0 Uvod u istraživanje klimatskog sustava (199948)
Belušić, D.
- 45
(30P+15A)
5 INFO
3.0 Uvod u spektralnu analizu (199946)
Stipčević, J.
- 45
(30P+15A)
5 INFO
3.0 Uvod u znanstvenoistraživački rad i komunikacije (199945)
Dasović, I.
- 45
(15P+15A+15S)
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Dinamička meteorologija II (199952)
Večenaj, Ž.; Bencetić Klaić, Z.
- 45
(30P+15A)
6 INFO
5.0 Fizička oceanografija II (199950)
Orlić, M.
- 45
(30P+15A)
6 INFO
2.0 Meteorološka mjerenja (199955)
Marki, A.
- 45
(30P+15A)
6 INFO
3.0 Numerička matematika (199956)
Pasarić, Z.
- 60
(30P+30A)
6 INFO
5.0 Seizmologija II (199951)
Dasović, I.
- 60
(30P+30A)
6 INFO
3.0 Seizmometrija (199953)
Stipčević, J.
- 45
(30P+15A)
6 INFO
3.0 Statističke metode u geofizici (199954)
Pasarić, Z.
- 45
(30P+15A)
6 INFO
4.0 Teorija elastičnosti s primjenom u geofizici (199949)
Stipčević, J.
- 45
(30P+15A)
6 INFO
1.0 Terenska nastava 1 (199957)
Marki, A.
- 10
(10T)
6 INFO
ECTS Izborni predmet izvan jezgre studija
=> Izborni predmet izvan jezgre studija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Stručna praksa (229055)
Dasović, I.
- 90
(90SP)
6 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Linearna algebra 1 (199924)
Širola, B.
- 60
(30P+30A)
1 INFO
8.0 Matematička analiza 1 (199923)
Pažanin, I.
- 90
(45P+45A)
1 INFO
10.0 Opća fizika 1 (199922)
Poljak, N.
- 105
(60P+30A+15S)
1 INFO
5.0 Računarstvo i praktikum (199925)
Cvitan, M.
- 45
(15P+30L)
1 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 (38079)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Linearna algebra 2 (199928)
Širola, B.
- 60
(30P+30A)
2 INFO
8.0 Matematička analiza 2 (199927)
Pažanin, I.
- 90
(45P+45A)
2 INFO
10.0 Opća fizika 2 (199926)
Poljak, N.
- 105
(60P+30A+15S)
2 INFO
5.0 Statistika i osnovna mjerenja (199929)
Makek, M.
- 75
(30P+20A+25L)
2 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 (38080)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Klasična mehanika (199933)
Glunčić, M.
- 90
(45P+45A)
3 INFO
8.0 Matematičke metode fizike 1 (199932)
Benić, S.; Buljan, H.
- 90
(45P+45A)
3 INFO
10.0 Opća fizika 3 (199930)
Milin, M.
- 105
(60P+30A+15S)
3 INFO
3.0 Početni fizički praktikum 1 (199931)
Poljak, N.
- 60
(60L)
3 INFO
2.0 Simboličko programiranje (199934)
Žugec, P.; Horvatić, D.
- 45
(15P+30L)
3 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 (40849)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Matematičke metode fizike 2 (199937)
Buljan, H.; Benić, S.
- 90
(45P+45A)
4 INFO
8.0 Opća fizika 4 (199935)
Milin, M.
- 90
(60P+30A)
4 INFO
3.0 Početni fizički praktikum 2 (199940)
Grbić, M.
- 60
(60L)
4 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 4 (40850)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ)
4 INFO
5.0 Uvod u dinamičke sustave (199936)
Glunčić, M.
- 60
(30P+30A)
4 INFO
3.0 Uvod u fiziku čvrste Zemlje (199938)
Markušić, S.
- 45
(30P+15A)
4 INFO
4.0 Uvod u geofizičku dinamiku fluida (199939)
Herceg Bulić, I.
- 45
(30P+15A)
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Dinamička meteorologija I (199944)
Telišman Prtenjak, M.
- 45
(30P+15A)
5 INFO
5.0 Fizička oceanografija I (199942)
Orlić, M.
- 45
(30P+15A)
5 INFO
3.0 Računarstvo u geofizici (199947)
Pasarić, Z.
- 60
(15P+45L)
5 INFO
4.0 Seizmologija I (199943)
Dasović, I.
- 60
(30P+30A)
5 INFO
4.0 Teorija elastičnosti s primjenom u geofizici (199941)
Stipčević, J.
- 45
(30P+15A)
5 INFO
4.0 Uvod u istraživanje klimatskog sustava (199948)
Belušić, D.
- 45
(30P+15A)
5 INFO
3.0 Uvod u spektralnu analizu (199946)
Stipčević, J.
- 45
(30P+15A)
5 INFO
3.0 Uvod u znanstvenoistraživački rad i komunikacije (199945)
Dasović, I.
- 45
(15P+15A+15S)
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Dinamička meteorologija II (199952)
Večenaj, Ž.; Bencetić Klaić, Z.
- 45
(30P+15A)
6 INFO
5.0 Fizička oceanografija II (199950)
Orlić, M.
- 45
(30P+15A)
6 INFO
2.0 Meteorološka mjerenja (199955)
Marki, A.
- 45
(30P+15A)
6 INFO
3.0 Numerička matematika (199956)
Pasarić, Z.
- 60
(30P+30A)
6 INFO
5.0 Seizmologija II (199951)
Dasović, I.
- 60
(30P+30A)
6 INFO
3.0 Seizmometrija (199953)
Stipčević, J.
- 45
(30P+15A)
6 INFO
3.0 Statističke metode u geofizici (199954)
Pasarić, Z.
- 45
(30P+15A)
6 INFO
4.0 Teorija elastičnosti s primjenom u geofizici (199949)
Stipčević, J.
- 45
(30P+15A)
6 INFO
1.0 Terenska nastava 1 (199957)
Marki, A.
- 10
(10T)
6 INFO
ECTS Izborni predmet izvan jezgre studija
=> Izborni predmet izvan jezgre studija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Stručna praksa (229055)
Dasović, I.
- 90
(90SP)
6 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj