Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Fizika unutrašnjosti Zemlje

Šifra: 45514
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Snježana Markušić
Izvođači: prof. dr. sc. Snježana Markušić - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA:
Osposobiti studenta za opis i definiranje strukture unutrašnjosti Zemlje te analizirati polja pomaka na površini Zemlje na osnovi analize seizmičkog izvora.

PLAN I PROGRAM KOLEGIJA:
1. Uvodno predavanje.
2. Inverzni problem - Lanczosova dekompozicija, Moore-Penrose-ova opća inverzna matrica.
3. Određivanje brzina rasprostiranja seizmičkih valova inverznom metodom.
4. Gustoća, tlak i konstante elestičnosti Zemlje (osnove određivanja gustoće u unutrašnjosti Zemlje).
5. Adams-Williamsonov zakon prostorne razdiobe gustoće u plaštu.
6. Fizika seizmičkih izvora - uzroci potresa, teorija elastičkog odraza.
7. Energija deformacije prije potresa.
8. Clapeyronov oblik gustoće energije deformacije.
9. Prikaz seizmičkog izvora, izvori uzrokovani rasjedanjem, pripadne prostorne sile.
10. Prostorna razdioba zračenja.
11. Elastostatika - statička polja pomaka uslijed djelovanja jedne sile.
12. Polje pomaka uslije djelovanja para sila i dva para sila.
13. Elastodinamika (blizo i daleko polje pomaka, razdiobe zračenja dalekog polja, tenzor seizmičkog momenta).
14. Magnituda potresa - energija valova potresa.
15. Energija na jedinicu površine fronte vala, energija prostornih i površinskih valova potresa, magnitude potresa.

NAČIN UČENJA:
Slušanje izlaganja, proučavanje bilježaka i literature; analiza primjera, izvod jednadžbi i rješavanje zadataka.

METODE POUČAVANJA:
Izlaganje, diskusija; zadatak izvoda jednadžbi i rješavanja numeričkih zadataka.

NAČIN PRAĆENJA I PROVJERE:
Domaće zadaće; pismeni i usmeni ispit.

UVJETI ZA POTPIS:
Redovito pohađanje nastave (barem 70%), riješene domaće zadaće.

NAČIN POLAGANJA ISPITA:
Pismeni i usmeni ispit.
Literatura:
  1. Aki, K., P.G. Richards: Quantitative Seismology, 2nd edition, University Science Books, Sausalito 2002.
  2. Ben Menahem, A., B.A. Singh: Seismic Waves and Sources, Springer-Verlag, New York 1981.
  3. Stein, S., M. Wysession: An Introduction to Seismology, Earthquakes and Earth Structure, Blackwell Publishing, Hoboken 2003.
  4. Tarantola, A.: Inverse Problem Theory, Methods for Data Fitting and Model Parameter Estimation, Elsevier Science Publishers, Amsterdam 1987.
  5. Lay, T., T.C. Wallace: Modern Global Seismology, Academic Press, San Diego 1995.
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni Smjer - Seizmologija i fizika čvrste Zemlje
Termini konzultacija:

Obavijesti