Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Fizika žarišta potresa

Šifra: 205500
ECTS: 0.0
Nositelji: prof. dr. sc. Marijan Herak
Izvođači: prof. dr. sc. Marijan Herak - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 20
Auditorne vježbe 10
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Teorija elastičnog odskoka. Energija deformacije prije potresa. Rasjedi i pukotine. Prikaz seizmičkog izvora. Teorem reprezentacije dinamičke elastičnosti. Jednostavan primjer pomaka na rasjedu. Općenita analiza diskontinuiteta pomaka. Seizmički izvor. (a) Kinematika potresa promatrana na velikoj udaljenosti od izvora. Homogeno, izotropno, neograničeno sredstvo. Općenita svojstva pomaka. Seizmički spektar na malim frekvencijama. (b) Dinamika širenja pukotine. Seizmički moment. Tenzor seizmičkog momenta. Procjena seizmičkih momenata. Volumni seizmički izvori. Osnove teorije i primjeri. Kinematika potresa promatrana na velikoj udaljenosti od seizmičkog izvora. Nehomogeno, izotropno sredstvo. Model rasjeda sa širenjem u jednom smjeru. Početak, širenje i zaustavljanje loma. Kutna frekvencija i asimptota visoke frekvencije. Kinematika potresa promatrana na maloj udaljenosti od seizmičkog izvora.
Literatura:
  1. Aki, K., P. G. Richards: Quantitative Seismology, 2nd edition, University Science Books, Sausalito, California, 2002.
  2. Ben-Menahem, A., S. J. Singh: Seismic waves and sources, Springer Verlag, New York- Heidelberg - Berlin, 1981.
  3. Lay, T., T. C. Wallace: Modern Global Seismology, Academic Press, San Diego, 1995.
  4. Pujol, J.: Elastic Wave Propagation and Generation in Seismology, Cambridge University Press, Cambridge, 2003.
  5. Stein, S. and M. Wysession: An introduction to Seismology, Earthquakes and Earth structure, Blackwell Publ., 2003.
  6. Udias, A.: Principles of Seismology, Cambridge University Press, United Kingdom, 1999.
1. semestar
Geofizika - izborni predmeti - Redovni Smjer - Geofizika
Termini konzultacija:

Obavijesti