Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Osnove geofizičkih istraživanja I

Šifra: 45518
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Franjo Šumanovac
Izvođači: Ana Brcković , mag. geol. - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA:
Upoznavanje s metodama geofizičkih istraživanja i njihovom primjenom u definiranju geološke građe i sastava terena: u istraživanju ugljikovodika i čvrstih mineralnih sirovina, u geotehničkim istraživanjima, istraživanjima podzemnih voda i istraživanjima okoliša.

NASTAVNI SADRŽAJ:
Predavanja:
1. Gravimetrijska istraživanja - Teoretske osnove. Gravimetar. Gravimetrijsko djelovanje pravilnih geometrijskih tijela. Gravimetrijsko djelovanje nepravilnih tijela. Instrumenti i oprema. Terenska mjerenja i obrada podataka. Gravimetrijske korekcije. Transformiranje gravimetrijskih karata. Gustoće stijena. Interpretacija. Gravimetrijska višeznačnost. Izostazija. Primjena gravimetrijskih istraživanja.
2. Magnetometrijska istraživanja - Magnetno polje Zemlje. Instrumenti i oprema. Mjerenje totalnog polja. Teoretske osnove. Magnetični minerali i stijene. Elementarni dipoli i monopoli. Inducirana i remanentna magnetizacija. Terenska mjerenja. Mjerenje protonskim magnetometrom. Obrada podataka. Interpretacija. Magnetometrijska višeznačnost. Primjena magnetometrijskih istraživanja.
3. Geoelektrična istraživanja - Električna svojstva stijena. Metoda prirodnog potencijala. Metoda električne otpornosti. Geoelektrično sondiranje i profiliranje: instrumenti i oprema. Mjerenje, obrada podataka, interpretacija. Električna višeznačnost. Primjena geoelektričnih istraživanja. Metoda inducirane polarizacije.

Vježbe:
1. Definiranje 3 programa.Objašnjenja vezana uz kolokvije i terensku nastavu.
2. Gravimetrija - Interpolacija vrijednosti karata Bouguerovih anomalija u pravilnoj mreži točaka. Transformacija karata Bouguerovih anomalija Griffinovom metodom. Proračun reziduala za različite radijuse. Interpolacija izračunatih vrijednosti na karti gravimetrijskog reziduala za različite radijuse.
3. Magnetometrija - Definiranje profila na geomagnetskim kartama. Definiranje oblika uzročnika anomalije. Metoda tangenti - horizontalni gradijent. Metoda tangenti - Petersova metoda, metoda sjecišta tangenti. Proračun dubine uzročnika anomalije.
4. Geoelektrično sondiranje - Računanje prividne otpornosti u dvoslojnoj sredini. 0Interpretacija raspodjele otpornosti s dubinom u dvoslojnoj sredini korištenjem teoretskih krivulja. Računanje prividne otpornosti u višeslojnoj sredini. Interpretacija raspodjele otpornosti s dubinom u višeslojnoj sredini korištenjem pomoćnih teoretskih krivulja. Interpretacija raspodjele otpornosti s dubinom u višeslojnoj sredini korištenjem pomoćnih teoretskih krivulja.

Terenska nastava - Geoelektrično sondiranje, Geoelektrično profiliranje, Magnetometrija.

METODE POUČAVANJA:
Predavanja, vježbe, praktični rad, terenska nastava.

NAČIN PRAĆENJA I PROVJERE:
Redovito pohađanje nastave, praktični rad, kolokviji, usmeni ispit.

UVJETI ZA POTPIS:
Pohađanje nastave (predavanja, vježbe i terenska nastava), predani programi, položen barem jedan kolokvij.

NAČIN POLAGANJA ISPITA:
Položeni kolokviji ili usmeni ispit (80%), predani programi (20%).
Literatura:
  1. Šumanovac, F. (2012): Osnove geofizičkih istraživanja, Sveučilište u Zagrebu.
  2. Parasnis, D.S. (1986): Principles of Applied Geophysics, Chapman and Hall, New York.
  3. Griffits, D.H. & King, R.F. (1981): Applied Geophysics for Engineers and Geologists, Pergamon Press, Oxford.
2. semestar
Izborni predmeti - Redovni Smjer - Seizmologija i fizika čvrste Zemlje
Termini konzultacija:

Obavijesti