Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Odabrana poglavlja fizike mora

Šifra: 205496
ECTS: 0.0
Nositelji: prof. dr. sc. Gordana Beg Paklar
Izvođači: prof. dr. sc. Gordana Beg Paklar - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 20
Auditorne vježbe 10
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Numeričko modeliranje dinamike mora. Osnovne jednadžbe, diskretizacija, konačne razlike, konvergencija, stabilnost, analiza numeričkih shema za jednadžbe plitkog fluida. Tipične aproksimacije, rubni uvjeti, klasifikacija modela. Princeton Ocean Model (POM). Verifikacija modela usporedbom s analitičkim rješenjima. Primjena POM-a na cijeli Jadran i na odabrano obalno podpodručje. Istraživanje odnosa između vjetrovne i termohaline dinamike.
Literatura:
  1. Mesinger F. (1976): Dinamička meteorologija. Građevinska knjiga, Beograd.
  2. Mellor G. L. (1996): Introduction to Physical Oceanography. Springer, New York.
  3. Mellor G. L. (1998): User Guide for a Three-dimensional, Primitive Equation, Numerical Ocean Model. Princeton University, Princeton.
  4. Blumberg A.F. and G.L. Mellor (1987): A description of a three-dimensional coastal ocean circulation model. In: Heaps N.S., (Ed.), Three Dimensional Coastal Ocean Models, Coastal and Estuarine Science, 4, American Geophysical Union, Washington, D.C. 16 pp.
  5. Mellor G. L. and T. Yamada (1982): Development of a turbulence closure model for geophysical fluid problems. Reviews of Geophysics and Space Physics, 20, pp. 851-875.
1. semestar
Geofizika - izborni predmeti - Redovni Smjer - Geofizika
Termini konzultacija:

Obavijesti