Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Odabrana poglavlja iz fizike atmosfere

Šifra: 205490
ECTS: 0.0
Nositelji: dr. sc. Kristian Horvath
Izvođači: dr. sc. Kristian Horvath - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 20
Auditorne vježbe 10
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Atmosferske lebdeće čestice (PM) - procesi nastanka. Međudjelovanja PM s drugim atmosferskim sastojcima. Međudjelovanja PM i oblaka. Daljinski transport i depozicija lebdećih čestica. Radijacijsko forsiranje PM i klima. Utjecaj lebdećih čestica na ljudsko zdravlje. Tehnike mjerenja svjetske eksperimentalne studije. Razine onečišćenja lebdećim česticama u Hrvatskoj.
Literatura:
  1. Kondratyev, K. Y., Ivlev, L. S., Krapivin, V. F., Varotsos C. A. (2006): Atmospheric aerosol properties. Formation, processes and impacts. Springer, Chichester, UK, 572 str.
  2. ohn, W., 2001: Size distribution characteristics of aerosols. (In: Aerosol measurement: principles, techniques, and applications, 2nd edition, Baron, P. A. and Willeke, K., eds, New York, WileyInterScience, Inc., pp 99 - 116).
  3. Monks, P. S., Granier, C., Fuzzi, S., Stohl, A., Williams, M. L. i sur. (2009): Atmospheric composition change - global and regional air quality, Atmos. Environ., 43, 5268-5350, doi: 10.1016/j.atmosenv.2009.08.021.
  4. Kondratyev, K. Y. (1999): Climatic effects of aerosolos and clouds. Springer, Chichester, UK, 264 str.
1. semestar
Geofizika - izborni predmeti - Redovni Smjer - Geofizika
Termini konzultacija:

Obavijesti