Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Seizmologija IV

Šifra: 195029
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Iva Dasović
Izvođači: doc. dr. sc. Iva Dasović - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA:
Definirati, izvesti i analizirati utjecaj lateralne nehomogenosti, te anizotropije na rasprostiranje i raspršenje valova potresa i nastanak koda valova. Analizirati i diskutirati koda valove lokalnih potresa. Opisati nastanak, te izvesti jednadžbe gibanja slobodnih oscilacija Zemlje. Diskusija svojstava slobodnih oscilacija Zemlje.

PLAN I PROGRAM KOLEGIJA:
1. Uvodno predavanje.
2. Osnove teorije raspršenja elastičkih valova u nehomogenom sredstvu. Atenuacija i raspršenje.
3. Koda valovi lokalnih potresa. Faktor dobrote (Qc) koda valova, mjerenje i interpretacija. Ovisnost Qc faktora o frekvenciji i proteklom vremenu.
4. Raspršenje seizmičkih valova u slučaju slabo poremećenog sredstva. Ekvivalentna vanjska sila.
5. Raspršenje seizmičkih valova zbog perturbacije brzine u sredstvu. Koeficijent raspršenja. Energija raspršenih valova.
6. Seizmička anizotropnost.
7. Tenzor elastičnosti i opis osnovnih sustava simetrije važnih za seizmologiju (1. dio).
8. Tenzor elastičnosti i opis osnovnih sustava simetrije važnih za seizmologiju (2. dio).
9. Slobodne oscilacije Zemlje - uvod.
10. Jednadžbe gibanja u 1-D i 2-D modelu.
11. Jednadžbe gibanja Zemlje kao uniformne elastičke sfere.
12. Određivanje svojstvenih vrijednosti i svojstvenih funkcija slobodnih oscilacija.
13. Diskusija rješenja jednadžbi gibanja homogene elestičke sfere.
14. Sferni harmonici.
15. Sferoidalne i toroidalne oscilacije.

NAČIN UČENJA:
Slušanje izlaganja, proučavanje bilježaka i literature. Izvod jednadžbi i analiza primjera.

METODE POUČAVANJA:
Izlaganje, diskusija. Izvodi jednadžbi. Rješavanje samostalnog zadatka u vezi određivanja faktora dobrote koda valova. Analiza dvoloma teleseizmičkih transverzalnih valova.

NAČIN PRAĆENJA I PROVJERE:
Domaće zadaće. Usmeni ispit.

UVJETI ZA POTPIS:
Riješene 2 domaće zadaće, te samostalno rješavanje 2 zadatka (napisati izvještaje/referate i prezentirati zadaće pred kolegama).

NAČIN POLAGANJA ISPITA:
Usmeni ispit - konačna ocjena iz kolegija Seizmologija III dobiva se kao težinski srednjak ocjena iz domaćih zadaća (30 %) i usmenog ispita (70 %).
Literatura:
  1. Aki, K., P.G. Richards: Quantitative Seismology, 2nd Ed., University Science Books, Sansalito, California 2002.
  2. Sato, H., M. C. Fehler: Seismic Wave Propagation and Scattering in the Heterogeneous Earth, Springer Verlag, Berlin 1997.
  3. Stein, S. & Wysession: An introduction to Seismology, Earthquakes and Earth Structure, Blackwell Publ. 2003.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Seizmologija III
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni Smjer - Seizmologija i fizika čvrste Zemlje
Termini konzultacija:
  • doc. dr. sc. Iva Dasović:

    Prema dogovoru uz prethdnu najavu e-poštom.

    Lokacija: 214

Obavijesti