Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Seminar iz fizičke oceanografije

Šifra: 45569
ECTS: 2.0
Nositelji: prof. dr. sc. Mirko Orlić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA:
Osposobiti studente za praćenje znanstvene literature, za pismeni prikaz rezultata istraživanja te za usmeno izlaganje rezultata istraživanja.

NASTAVNI SADRŽAJ:
Nakon uvodnog predavanja, svaki pojedini student samostalno obrađuje dvije teme iz područja fizičke oceanografije. Seminarske teme se odabiru iz članaka u tekućim znanstvenim časopisima ili iz knjiga monografskog tipa. Rezultate obrade student izlaže pismeno i usmeno obraćajući pozornost na razradu problema, rezultate obrade podataka i/ili matematičkog modeliranja te dobivene zaključke. U razgovoru s nastavnikom i drugim polaznicima seminara student produbljuje znanje stečeno tijekom ranijih godina na predavanjima i vježbama.

NAČIN UČENJA:
Proučavanje odabranih znanstvenih tekstova; pisanje seminarskih radova; usmeno izlaganje seminarskih radova.

METODE POUČAVANJA:
Izlaganje i diskusija; komentiranje seminarskih radova; rasprava o usmenim izlaganjima.

NAČIN PRAĆENJA I PROVJERE:
Pohađanje seminara, pisanje i izlaganje dvaju seminarskih radova.

UVJETI ZA POTPIS:
Redovito pohađanje nastave te pisanje i izlaganje dva seminarska rada.

NAČIN POLAGANJA ISPITA:
Nema ispita.
Literatura:
  1. Članci objavljeni u tekućim znanstvenim časopisima.
    Knjige monografskog tipa.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Dinamika obalnog mora
4. semestar
Izborni seminari - Redovni Smjer - Meteorologija i fizička oceanografija
Termini konzultacija:

Obavijesti