Stručna praksa

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Stručna praksa

Šifra: 217151
ECTS: 3.0
Nositelji: doc. dr. sc. Iva Dasović
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Stručna praksa 90
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA:
Kroz obavljanje stručne prakse studentima će se omogućiti produbljivanje i proširivanje znanja i vještina stečenih kroz teorijsko i praktično obrazovanje stečeno u klasičnom obliku nastave, upoznat će se s radnim procesima u realnom radnom okruženju kao i pripremiti za svijet rada. Kroz obavljanje praktičnog rada kod poslodavca pružit će se mogućnost povezivanja studenta s potencijalnim budućim poslodavcem.

ISHODI UČENJA:
Nakon obavljenog kolegija studenti će:
1. primijeniti znanja stečena na preddiplomskom studiju pri utvrđivanju, određivanju i rješavanju problema jednostavne do srednje složenosti,
2. pod nadzorom mentora učinkovito obaviti jednostavni radni zadatak,
3. riješiti zadatke vezane uz obradu kvalitativnih i kvantitativnih podataka,
4. primijeniti osnovne informatičko-tehnološke vještine i alate,
5. izvježbati načine komunikacije ideja s različitim interesnim skupinama (npr. stručnom i nestručnom javnošću, medijima, investitorima itd.),
6. naučiti raditi u timu,
7. napisati izvješće o obavljenoj stručnoj praksi,
8. poznavati rad ustanova i tvrtki koje predstavljaju bazu za zapošljavanje geofizičara.

NASTAVNI SADRŽAJ:
Studenti će odlaziti u odabrane ustanove gdje će obavljati zadatke koje odredi mentor. Zadatci će zahtijevati primjenu znanja i vještina stečenih tijekom obavljene nastave na studijskom programu.

NAČIN UČENJA:
Odraditi ukupno 90 h prakse kod poslodavca, te ispunjavanje izvještaja i ankete po završetku.

NAČIN PRAĆENJA I PROVJERE:
Izvještaj poslodavca/mentora, izvještaj studenta.

UVJETI ZA POTPIS:
Izvještaj poslodavca/mentora, izvještaj studenta.

NAČIN POLAGANJA ISPITA:
Nakon uredno obavljenih obaveza studenti dobivaju samo potpis bez ocjene.
Literatura:
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Dinamička meteorologija I
Odslušan : Fizička oceanografija I
Odslušan : Seizmologija I
6. semestar
Izborni predmet izvan jezgre studija - Redovni Studij - Geofizika - klimatologija, meteorologija, oceanografija, seizmologija
Termini konzultacija:
  • doc. dr. sc. Iva Dasović:

    Prema dogovoru uz prethdnu najavu e-poštom.

    Lokacija: 214

O kolegiju

 

Stručna praksa je izborni kolegij izvan jezgre studija što znači da je potpuno izborni (fakultativan), a ECTS-bodovi koji se njegovim obavljanjem ostvare nadodaju se na 180 ECTS-bodova koji se stječu redovnim studijskim programom. Kolegij je uveden u studijski program u sklopu ESF projekta Provedba i unapređenje stručne prakse na PMF-u – ProSPer PMF.

 

O samoj praksi te izboru mentora i poslodavca

Predviđeno je da studenti kod poslodavca, pod vodstvom mentora, odrade 90 h dinamikom kojom se dogovore student i mentor. Mentor mora biti stručna osoba s višegodišnjim iskustvom, a s poslodavcem mora se sklopiti Sporazum o suradnji. Student može sam pronaći mentora i poslodavca te dogovoriti s njim suradnju koju mora odobriti nositeljica kolegija. Karijerni centar PMF-a pomoći će u obavljanju administrativnog postupka, ali i u traženju i pristupanju poslodavcu.

Stručna praksa može se obaviti:

  • u znanstvenim, znanstveno-nastavnim i stručnim institucijama koje se bave geofizikom (npr. Državni hidrometeorološki zavod, Institut Ruđera Boškovića, Institut za oceanografiju i ribarstvo, Hrvatski hidrografski institut, fakulteti u Hrvatskoj),
  • u privatnim tvrtkama i institutima koje se bave (primijenjenom) geofizikom,
  • na Geofizičkom odsjeku PMF-a, uključujući i Seizmološku službu.

Na stranici Pregled poslodavaca (dostupnoj nakon prijave na odsječke mrežne stranice svojim AAI@Edu.hr računom), možete pronaći popis mentora i poslodavaca s kojima je već potpisan Sporazum o suradnji ili je dogovorena suradnja, kao i opise poslova/zadataka koji oni nude.

Karijerni centar PMF-a nekoliko puta godišnje objavljuje poziv na prijavu za stručnu praksu kod nekih poslodavaca. Iako je poželjno da se prijavite na taj poziv, poslodavce se može kontaktirati i mimo tog poziva – slobodno se možete javiti voditejici karijernog centra i/ili nositeljici kolegija.

Za detaljnije upute posjetite mrežne stranice Karijernog centra PMF-a!

 

Upis kolegija

Kolegij se upisuje u Uredu za studente s Uputnicom koju je izdao Karijerni centar PMF-a, a potpisala nositeljica kolegija, i koja se predaje poslodavcu. Detaljniji opis postupka pročitajte u Kratkim uputama za studente ili Uputama za studenta. Kolegij se može upisati samo u ljetnom semestru 3. godine preddiplomskog studije geofizike.

Tijekom prakse student mora voditi Dnevnik stručne prakse. Na temelju Dnevnika stručne prakse napisat će Izvještaj o obavljenoj stručnoj praksi koji će predati nositeljici kolegija zajedno s Potvrdom o obavljenoj stručnoj praksi i ispunjenim obrascem o evaluaciji mentora. Treba napomenuti i da mentor evaluira studenta.

 

Za mentore

Za mentore smo pripremili Upute mentoru u kojima ukratko opisujemo što su naša očekivanja od mentora i koje su njegove obveze. Osim samog vođenja studenta, mentor na kraju evaluira studenta popunjavajući obrazac (online obrazac je u priremi), odnosno njegov rad i to je temelj za procjenu je li student zadovoljio te hoće li mu kolegij biti priznat kao odslušan.

 

Stručna praksa u doba pandemije COVID-19

Stručna praksa može se dijelom ili u cijelom opsegu obavljati online, odnosno radom od kuće, ako to dozvoljava priroda posla te student ima uvjete za takav rad. Studenti su dužni pridržavati se preporuka i pravila koje je postavio poslodavac.

 

Važna napomena

Obavljanje stručne prakse ne smije ometati obavljanje obveza u redovnoj nastavi! Dakle, stručna praksa nije valjano opravdanje za izostajanje s nastave ili neizvršavanje redovitih obaveza.

Važeće verzije obrazaca potražite na mrežnim stranicama Karijernog centra PMF-a!

Aktualne ponude poslodavaca možete potražiti i na mrežnim stranicama Karijernog centra PMF-a!


Obavijesti

Repozitorij – za studente

Repozitorij je prazan

Repozitorij – za mentore