Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Terenska nastava 2

Šifra: 191775
ECTS: 1.0
Nositelji: dr. sc. Antun Marki , v. pred.
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Terenske vježbe 10
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA:
1. Upoznavanje studenata s:
(i) načinima organizacije rada na meteorološkim postajama,
(ii) mjerenjima i motrenjima meteoroloških veličina pomoću instrumenata i vizualno,
(iii) opažanjem opasnih meteoroloških pojava pomoću radara,
(iv) određivanjem količine i vrsta oblaka po visini, sastavu, načinu nastanka i obliku te
(v) vođenjem dnevnika motrenja i šifriranjem podataka.
2. Povezanje terijskog znanja iz prethodno odslušanih/položenih meteoroloških kolegija s praktičnim radom na meteorološkim postajama.
3.Studenti uče kako motriti meteorološke pojave, opažati stanja atmosfere i kako povezati njihove promjene s promjenama vremena.
ISHODI UČENJA:
Očekuje se da će nakon odslušanog kolegija i položenog ispita studenti steći:
1.razumijevanje prethodno stečenog teorijskog znanja iz meteoroloških kolegija i primjena u terenskom/praktičnom radu
2.poznavanje i razumijevanje osnova rada standardnih meteoroloških mjernih instrumenata i meteorološkog radara
3.sposobnost prepoznavanja opasnih meteoroloških pojava na radarskim snimkama
4.sposobnost samostalnog obavljanja meteoroloških mjerenja i opažanja i vođenja dnevnika motrenja5.samostalnosti timski rad na terenu.
PLAN I PROGRAM KOLEGIJA:
Upoznavanje s organizacijom meteorološkog kruga s meteorološkim mjernim instrumentima. Motrenje i determiniranje oblaka. Bilježenje meteoroloških pojava i stanja atmosfere pomoću simbola. Meteorološki dnevnik. Opažanje stanja tla i agrometeoroloških veličina. Upotreba radara u meteorologiji i primjena radarske jednadžbe.
NAČIN UČENJA:
Predavanja i praktične vježbe.
METODE POUČAVANJA:
Terenska nastava.
NAČIN PRAĆENJA I PROVJERE:
Terenski dnevnik.
UVJETI ZA POTPIS:
Studenti su obavezni prisustvovati svim oblicima nastave i dužni su uredno voditi terenski dnevnik, kojeg na kraju nastave predaju voditelju kolegija
NAČIN POLAGANJA ISPITA:
Nakon uredno obavljenih obaveza studenti dobivaju samo potpis bez ocjene.
Literatura:
  1. DHMZ: Naputak za opažanja i mjerenja na glavnim meteorološkim postajama. Zagreb, 2008. (https:// http://klima.hr/razno/dokumenti/naputak_rad_GMP.pdf)
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Klimatologija I
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni Smjer - Meteorologija i fizička oceanografija
Obavezni predmet - Redovni Smjer - Seizmologija i fizika čvrste Zemlje
Termini konzultacija:

Obavijesti