Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Obavijesti

Teža i oblik Zemlje

Šifra: 144888
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Snježana Markušić
Izvođači: prof. dr. sc. Snježana Markušić - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA:
Osposobiti studenta za opis, definiranje i određivanje oblika Zemlje te sila na površini Zemlje.

NASTAVNI SADRŽAJ:
Sile na površini Zemlje. Sila teža. Općenita svojstva polja sile teže. Potencijal polja sile teže. Poincare-ov teorem. Potencijal i polje sile teže rotacionog elipsoida. Clairaut-ov teorem. Geoid. Stokes-ova formula. Rubni uvjeti na plohi geoida. Razvoj teorije oblika Zemlje. Redukcija sile teže i anomalije. Osnove teorije izostazije i izostatska redukcija mjerenih vrijednosti.

PLAN I PROGRAM KOLEGIJA:
1. Uvodno predavanje.
2. Osnove teorije potencijala. Harmonijske funkcije.
3. Potencijal gravitacije.
4. Svojstva potencijalne funkcije.
5. Brunsov sferoid.
6. Jednadžba nivo sferoida.
7. Rotacijski elipsoid.
8. Normalne vrijednosti teže.
9. Gravimetrija.
10. Korigiranje mjerenih vrijednosti teže. Fayeova korekcija. Bouguerova korekcija.
11. Topografska korekcija. Izostatska korekcija.
12. Anomalija teže. Geoid - određivanje undulacije.
13. Vremenske promjene teže.
14. Gibanje Zemlje.
15. Ponavljanje gradiva. Rješavanje numeričkih zadataka.

NAČIN UČENJA:
Slušanje izlaganja, proučavanje bilježaka i literature; analiza primjera, izvod jednadžbi.

METODE POUČAVANJA:
Izlaganje, diskusija; zadatak izvoda jednadžbi.

NAČIN PRAĆENJA I PROVJERE:
Domaće zadaće; usmeni ispit.

UVJETI ZA POTPIS:
Redovito pohađanje nastave (barem 70%), domaće zadaće.

NAČIN POLAGANJA ISPITA:
Pismeni i usmeni ispit.
Literatura:
  1. Kaufmann, A.A., R.O. Hansen: Principles of the gravitational method, Elsevier, Amsterdam 2008.
  2. Lambeck, K.: Geophysical Geodesy, Clarendon Press, Oxford 1988.
  3. Vaniček, P., E. Krakiwsky: Geodesy, The Concepts, Elsevier, Amsterdam 1986.
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni Smjer - Seizmologija i fizika čvrste Zemlje
Termini konzultacija: