O djelatniku

prof. dr. sc. Biserka Prugovečki

Zvanje: redoviti profesor u trajnom izboru
Lokacija: -027
Telefon:+385 1 4606 347
Telefon kućni:6347
E-mail: E-mail
Zavod/služba: Zavod za opću i anorgansku kemiju

Nastava

prijediplomski

diplomski

integrirani prijediplomski i diplomski

doktorski

Životopis

Diplomirala (1994.), magistrirala (1998.) i doktorirala (2005.) iz područja prirodnih znanosti, znanstvenog polja kemija na Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 1995. godine radi kao vježbenica, od 1997. kao mlađa asistentica, od  1998. kao asistentica, od 2005. kao viša asistentica, od 2007. kao docentica, od 2012. kao izvanredna profesorica, od 2018. kao redovita profesorica te od 2023. redovita profesorica u trajnom izboru na Zavodu za opću i anorgansku kemiju Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta. Od 1995. sudjelovala je u radu sedam znanstvenih projekata.
Boravila je šest mjeseci u Institute of Molecular Agrobiology u Singapuru, gdje je radila u grupi za proteinsku kristalografiju pod vodstvom doc. dr. sc. Kunchithapadam Swaminathana.
Glavno područje znanstvenog rada Biserke Prugovečki je sinteza i strukturna karakterizacija biološki aktivnih spojeva;  pretežito rendgenska strukturna analiza  "malih" molekula od biološkog interesa i bioloških makromolekula difrakcijom rendgenskog zračenja na jediničnom kristalu i polikristalnom uzorku.
Biserka Prugovečki je koautorica 50 znanstvenih radova te je o svojim rezultatima izvješćivala na znanstvenim skupovima i drugim institucijama (preko 100 priopćenja).
Što se nastavnog djelovanja tiče, Biserka Prugovečki je nositeljica/sunositeljica dvaju kolegija na preddiplomskom i diplomskom studiju te je nositeljica jednog kolegija na doktorskom studiju kemije. Mentorica je kod izrade jedne doktorske disertacije (dr.sc. Darko Vušak) te je mentorica kod izrade 23 diplomska rada i 6 završnih radova. Koautorica je dvaju priručnika (skripata) pozitivno ocijenjenih od stručnog povjerenstva Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta i jednog sveučilišnog priručnika.
Članica je Hrvatske kristalografske zajednice, Hrvatske udruge kristalografa, Hrvatskog kemijskog društva. Bila je tajnica Hrvatskog kemijskog društva (2008.–2011.). Bila je nacionalna predstavnica pri  IUPAC, Inorganic Chemistry Division Committee (2012.–2015.). Bila je članica znanstveno-organizacijskog odbora i urednica knjige sažetaka međunarodnog skupa (10th International Symposium and Summer School on Bioanalysis, Zagreb, 2010), te članica znanstveno-organizacijskog odbora domaćeg skupa XXII. hrvatski skup kemičara i kemijskih inženjera, Zagreb, Hrvatska, 2011. Bila je članica programskog odbora međunarodnog skupa The 29th European crystallographic meeting, Rovinj, Croatia, 2015, te članica znanstveno-organizacijskog odbora međunarodnog skupa 27th Slovenian-Croatian Crystallographic Meeting, Rogaška Slatina, Slovenia, 2019

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Prikaži radove
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije


1) B. Prugovečki, I. Pulić, M. Toth, D.  Matković-Čalogović, High Resolution Structure of the Manganese Derivative of Insulin.Croatica chemica acta. 85 (2012) 4, 435–439.
2) V. Mohaček Grošev, B. Prugovečki, S. Prugovečki, N. Strukan. Glycolaldehyde dimer in the stable crystal phase has axial OH groups: Raman, infrared and X-ray data analysis. Journal of molecular structure. 1047 (2013) 209–215.
3) V. Vrdoljak, B. Prugovečki, D. Matković-Čalogović, T. Hrenar, R. Dreos, P. Siega. Three polymorphic forms of a monomeric Mo(VI) complex: building blocks for two metal−organic supramolecular isomers. Intermolecular interactions and ligand substituent effects. Crystal growth & design.13 (2013) 3773–3784.
4) M. Tašner, B. Prugovečki, Ž. Soldin, S. Prugovečki, L. Rukavina, D. MatkovićČalogović. Synthesis and characterization of oxomolybdenum(V) dinuclear complexes with β-alanine, L-serine and DL-isoleucine.Polyhedron. 52 (2013)268–275.
5) D. Vušak, B. Prugovečki, D. Milić, M. Marković, I.  Petković, M. Kralj, D. Matković-Čalogović. Synthesis and crystal structure of solvated complexes of copper(II) with serine and phenanthroline and their solid-state-to-solid-state transformation into one stable solvate. Crystal Growth & Design 17 (2017) 6049–6061.
6)M. Mandarić, B. Prugovečki, D. Cvijanović, J. Parlov Vuković, J. Lovrić, M. Skočibušić, R. Odžak, M. Cindrić, V.  Vrdoljak. Vapour- and solvent-mediated crystalline transformations in Mo(VI) hydrazone complexes controlled by noncovalent interactionsCrystengcomm, 21 (2019), 41; 6281–6292.
7) D. Vušak, N. Smrečki, B. Prugovečki, I. Đilović, I. Kirasić, D. Žilić, S. Muratović, D. Matković-Čalogović, Dubravka
Cobalt, nickel and copper complexes with glycinamide: structural insights and magnetic propertiesRSC Advances, 9 (2019), 38; 21637–21645.
 
 
 

Profesionalni interesi i članstva

 Članstva:
Hrvatsko kemijsko društvo
Hrvatska kristalografska zajednica
Hrvatska udruga kristalografa

Izabrani projekti

Voditeljica projekta:
2016. – 2017. Kristalizacija i strukturna istraživanja derivata ljudskog inzulina i proteina HP1026 iz bakterije Helicobacter pylori (Zaklada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti)


Suradnica na projektima:

2017. – 2021. Metalosupramolekulske strukture i anorgansko-organski polioksometalatni hibridi, HRZZ projekt

2015. – 2019. Esencijalni metalni ioni u proteinima iz Helicobacter pylori i modelnim spojevima  struktura i funkcija/svojstvo, HRZZ projekt

2007 – 2014, Strukturno istraživanje bioloških makromolekula metodom rentgenske difrakcije, MZOŠ projekt

2002. – 2007. Strukturno istraživanje bioloških makromolekula; bioinformatika; MZOŠ projekt

1998. X-ray Crystallography; Institute of Molecular Agrobiology , The National University of Singapore

1996. – 2002. Dizajniranje molekula na strukturnim osnovama; MZOŠ projekt

1995. – 1996. Spojevi posebnih svojstava – sinteza i struktura; MZOŠ projekt