O djelatniku

dr. sc. Igor Živković

Zvanje: poslijedoktorand
Lokacija: 312/ZBK
Telefon:+385 1 4606 234
Telefon kućni:6234
E-mail: E-mail
Osobna stranica na Webu: http://gruic.chem.pmf.unizg.hr/people/phd/#zivkovic
Zavod/služba: Zavod za biokemiju
Godina diplomiranja:2016.
Godina doktoriranja:2021.
Na zavodu od:2016.

Nastava

prijediplomski

diplomski

integrirani prijediplomski i diplomski

Životopis

Igor Živković završio je preddiplomski (2014.) i diplomski (2016.) studij kemije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu sveučilišta u Zagrebu. Diplomski rad pod naslovom Mehanizam diskriminacije leucina u mjestu za popravak pogreške leucil-tRNA-sintetaze izradio je na Zavodu za biokemiju i Zavodu za fizikalnu kemiju pod komentorstvom prof. dr. sc. Ite Gruić Sovulj i prof. dr. sc. Branimira Bertoše te neposrednim vodstvom doc. dr. sc. Morane Dulić. 2016. godine upisuje doktorski studij kemije smjer biokemija koji završava 2021. godine. Disertaciju pod naslovom Mehanizmi ostvarivanja supstratne specifičnosti u sintetskom i korektivnom mjestu izoleucil-tRNA-sintetaze je izradio pod mentorstvom prof. dr. sc. Ite Gruić Sovulj.

Od listopada 2016. godine zaposlen je kao asistent na Zavodu za biokemiju Kemijskog odsjeka PMF-a. U rujnu 2022. godine zapošljava se na istom mjestu kao postdoktorand.

Sudjeluje u izvođenju seminarske i praktikumske nastave u sklopu kolegija Opća biokemija i Praktikum biokemije na preddiplomskom studiju kemije te kolegija Viši praktikum biokemije na diplomskom studiju kemije. 

U svom znanstvenom radu bavi se istraživanjem aminoacil-tRNA-sintetaza razreda Ia u reakcijama s prirodnim i sintetskim nepripadnim supstratima s naglaskom na istraživanje supstratne specifičnosti upotrebom kinetičkih metoda.

Na skupovima i kongresima osvojio je nekoliko nagrada za najbolje postersko i usmeno priopćenje. Godine 2022. Hrvatsko kemijsko društvo mu dodjeljuje Nagradu Leopold Ružička za izuzetne znanstvene rezultate istraživanja u kemiji.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Prikaži radove
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

1. Živković I., Ivković K., Cvetešić N., Maršavelski A., Gruić Sovulj I., Negative catalysis by the editing domain of class I aminoacyl-tRNA synthetases; Nucleic Acids Research, 50 (2022) 4029-4041. (IF = 16,971); doi:10.1093/nar/gkac207

2. Živković I., Moschner J., Koksch B., Gruić Sovulj I., Mechanism of discrimination of isoleucyl-tRNA synthetase against nonproteinogenic α-aminobutyrate and its fluorinated analogues; The FEBS Journal, 287 (2020) 800-813. (IF = 5,542); doi:10.1111/febs.15053

3. Biluš M., Šemanjski M., Močibob M., Živković I., Cvetešić N., Tawfik D., Toth-Petroczy A., Maček B., Gruić Sovulj I., On the mechanism and origin of isoleucyl-tRNA synthetase editing against norvaline, Journal of Molecular Biology, 431 (2019) 1284-1297. (IF = 5,469); doi:10.1016/j.jmb.2019.01.029

4. Dulić M., Cvetešić N., Živković I., Palencia A., Cusack S., Bertoša B., Gruić Sovulj I., Kinetic origin of substrate specificity in post-transfer editing by leucyl-tRNA synthetase, Journal of Molecular Biology, 430 (2018) 1-16. (IF = 5,469); doi:10.1016/j.jmb.2017.10.024