Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Praktikum biokemije

Šifra: 40860
ECTS: 2.0
Nositelji: doc. dr. sc. Marko Močibob
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Aleksandra Maršavelski - Vježbe u praktikumu
dr. sc. Igor Živković - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Vježbe u praktikumu 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
NASTAVNI SADRŽAJI:
Potenciometrijska titracija aminokiselina. Određivanje kinetičkih parametara enzima alkohol-dehidrogenaze za supstrat etanol. Inhibicija aktivnosti alkohol-dehidrogenaze. Gel-filtracija bioloških makromolekula. Gel-filtracija hemoglobina. Elektroforeza proteina na poliakrilamidnom gelu u prisutnosti SDS-a. Elektroforeza DNA na gelu agaroze. Izolacija plazmidne DNA iz transformiranih bakterija.

ISHODI UČENJA:
1. navesti i objasniti osnovna pravila za siguran rad u biokemijskom laboratoriju
2. samostalno izvoditi eksperimente koristeći standardne biokemijske metode i tehnike
3. rukovati osnovnom aparaturom i uređajima koji se koriste u biokemijskom laboratoriju
4. primijeniti ispravan način rukovanja biološkim makromolekulama prvenstveno pazeći da ne dođe do njihove denaturacije i inaktivacije
5. navesti i objasniti metode pročišćavanja i analize proteina i nukleinskih kiselina
6. izvoditi eksperimente enzimske kinetike, uključujući inhibiciju enzimske reakcije, te odrediti kinetičke parametre
7. primijeniti matematičke metode za analizu i obradu podataka
8. grafički prikazati rezultate eksperimenata
9. interpretirati rezultate eksperimenata
10. napisati izvještaj o izvedenim vježbama
Literatura:
 1. OBAVEZNA LITERATURA:
  Interna skripta za Praktikum iz biokemije (13. radno izdanje), Zavod za biokemiju, PMF, Zagreb, 2007.
  Relevantna poglavlja iz udžbenika L. Stryer, J. Berg i J. Tymoczko, BIOKEMIJA (6. izd), Školska knjiga, 2013. (prijevod na hrvatski jezik)
  ili
  Relevantna poglavlja iz udžbenika J. M. Berg, J. L. Tymoczko i L. Stryer, BIOCHEMISTRY (7. izd.), W. H. Freeman & Co, New York, 2012.
 2. DOPUNSKA LITERATURA:
  D. Voet i J. G. Voet, BIOCHEMISTRY (4. izd.), Wiley, New York, 2011.
  D. L. Nelson i M. M. Cox, LEHNINGER PRINCIPLES OF BIOCHEMISTRY (6. izd.), W. H. Freeman & Co, New York, 2013.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Upisan : Biokemija
Položen : Biologija stanice
6. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Biologija i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti