O djelatniku

doc. dr. sc. Nikola Cindro

Zvanje: docent
Lokacija: 310
Telefon:+385 1 4606 411
Telefon kućni:6411
E-mail: E-mail
Zavod/služba: Zavod za organsku kemiju

Nastava

prijediplomski

diplomski

doktorski

Životopis

Nikola Cindro diplomirao je 2014. i doktorirao 2017. godine na Kemijskom odsjeku PMF-a u Zagrebu.

Zaposlio se kao asistent 2014. godine na Zavodu za Fizikalnu kemiju PMF-a.

2020. izabran je u zvanje docenta na Zavodu za organsku kemiju.

Bavi se dizajnom i sintezom organskih molekula te fizikalno-kemijskim mjerenjima.

 U zadnje vrijeme njegov fokus istraživanja je totalna sinteza bioaktivnih molekula te razvoj sintetske metodologije.

Ima preko 40 objavljenih znanstvenih radova te preko 50 sudjelovanja na stručnim skupovima i kongresima.

 

Nagrade i priznanja:

2023. Nagrada Vladimir Prelog koju dodjeljuju Hrvatsko kemijsko društvo i tvrtka PLIVA Hrvatska d.o.o. za područje organske kemije.

2017. Priznanje Prirodoslovno-matematičkog fakulteta istaknutom mladom znanstveniku

2014. Medalja Kemijskog odsjeka za izvrstan uspjeh na studiju

2014. Posebno priznanje Rektora Sveučilišta za izniman znanstveni doprinos tijekom studija

2013. CSC – Case study competition, osvojeno 1. mjesto  za rješavanje poslovnog slučaja PLIVE pod nazivom „Nove zelene tehnologije u farmaceutskoj industriji“

2013. Posebna Rektorova nagrada za područje prirodnih znanosti za sudjelovanje na 6. Otvorenom danu Kemijskog odsjeka PMF-a

2011. Rektorova nagrada Sveučilišta u Zagrebu (naslov rada: Sinteza i antiproliferativna ispitivanja novih adamantanskih ftalimida)

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Prikaži radove
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

1. G. Talajić, E. Topić, J. Meštrović, N. Cindro, Total synthesis of Penicyclone A using a double Grignard reaction, J. Org. Chem. 87 (2022) 16054. doi:10.1021/acs.joc.2c02200

2. I. Petters, M. Modrušan, N. Vidović, I. Crnolatac, N. Cindro, I. Piantanida, G. Speranza, G. Horvat, V. Tomišić, Anion-Sensing Properties of cyclopentaphenylalanine, Molecules 27 (2022) 3918. doi:10.3390/molecules27123918

3. J. Požar, M. Cvetnić, A. Usenik, N. Cindro, G. Horvat, K. Leko, M. Modrušan, V. Tomišić, The Role of Triazole and Glucose Moieties in Alkali Metal Cation Complexation by Lower-Rim Tertiary-Amide Calix[4]arene Derivatives, Molecules 27 (2022) 470. doi:10.3390/molecules27020470

4. J. Jukić, D. Kovačević, N. Cindro, R. Fink, M. Oder, A. Milisav, J. Požar, Predicting the outcomes of interpolyelectrolyte neutralization at surfaces on the basis of complexation experiments and vice versa, Soft matter 18 (2021) 744.

doi:10.1039/D1SM01308D

5. D. Barišić, N. Cindro, N. Vidović, N. Bregović, V. Tomišić, Protonation and anion-binding properties of aromatic sulfonylurea derivatives, RSC Advances 11 (2021) 23992. doi:10.1039/D1RA04738H

6. T. Stolar, S. Grubešić, N. Cindro, E. Meštrović, K. Užarević, J. Hernández, Mechanochemical Prebiotic Peptide Bond Formation, Angew. Chem., Int. Ed. Engl. 60 (2021) 12727. doi:10.1002/anie.202100806

7. G. Horvat, S. Tarana, N. Vidović, N. Cindro, G. Speranza, V. Tomišić, Thermodynamic and MD studies of anion complexation by cyclopentaleucine in acetonitrile and dimethyl sulfoxide, J. Mol. Liq. 340 (2021) 116848. doi:10.1016/j.molliq.2021.116848

8. N. Vidović, G. Horvat, D. Riva, T. Rinkovec, N. Cindro, V. Tomišić, G. Speranza, Chloride-Assisted Peptide Macrocyclization, Org. Lett. 22 (2020) 2129.doi:10.1021/acs.orglett.0c00036

9. D. Barišić, N. Cindro, M. Juribašić Kulcsár, M. Tireli, K. Užarević, N. Bregović, V. Tomišić, Protonation and anion binding properties of aromatic bis‐urea derivatives – apprehending the proton transfer, Chem. Eur. J. 25 (2019) 4695. doi:10.1002/chem.201805633

10. B. Karadeniz, D. Žilić, I. Huskić, L. S. Germann, A. M. Fidelli, S. Muratović, I. Lončarić, M. Etter, R. E. Dinnebier, D. Barišić, N. Cindro, T. Islamoglu, O. K. Farha, T. Friščić, K. Užarević, Controlling the Polymorphism and Topology Transformation in Porphyrinic Zirconium Metal– Organic Frameworks via Mechanochemistry, J. Am. Chem. Soc. 141 (2019) 19214.  doi:10.1021/jacs.9b10251

11. N. Cindro, M. Tireli, B. Karadeniz, T. Mrla, K. Užarević, Investigations of Thermally Controlled Mechanochemical Milling Reactions, ACS Sustain. Chem. Eng. 7 (2019) 16301. doi:10.1021/acssuschemeng.9b03319

 

 

 

Izabrani projekti

Znanstveni projekti

2021. – 2024. projekt Hrvatske zaklade za znanost, Od aromatskih spojeva s dušikom do novih funkcionalnih organskih materijala, Šifra projekta: IP-2020-02-4467 (voditelj: dr. sc. Ivana Biljan)

2020. – 2024. projekt Hrvatske zaklade za znanost, Koordinacijske reakcije makrocikličkih liganada u otopini, Šifra projekta: IP-2019-04-9560 (voditelj: prof. dr. sc. Vladislav Tomišić)

2015. – 2019.  projekt Hrvatske zaklade za znanost, Razvoj supramolekulskih receptora aniona i kationa, Šifra projekta: IP-2014-09-7309 (voditelj: prof. dr. sc. Vladislav Tomišić)

2014. – 2016. projekt Met4Pharm RC-2.2.08-0024 iz poziva Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije, Razvoj nove metodologije za kontrolu procesa priprave lijekova, ostvaren u suradnji Kemijskog Odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Pliva Hrvatska d.o.o. (voditelj : prof. dr. sc. Predrag Novak)

2010. – 2013. projekt Hrvatske zaklade za znanost, Fotokemija policikličkih molekula: od istraživanja mehanizma reakcije do novih lijekova i medicinskih primjena (voditelj: dr. sc. Nikola Basarić)

 

Stručni projekti (Voditelj Nikola Cindro)

2022. Istraživanje stabilnosti tetraciklina u otopini (u suradnji s Xellia d.o.o.)

2019. Sinteza alternativnih soli β-laktama (u suradnji s Xellia d.o.o.)

2016. Istraživanje sintetskih putova za pripravu različitih onečišćenja na aktivnim tvarima (u suradnji s Pliva Hrvatska d.o.o.)

2016. Istraživanje sintetskih putova za pripravu inhibitora fosfodiasteraze na mikroskali (u suradnji s Pliva Hrvatska d.o.o.)

 

Ostali stručni projekti

2022. Istraživanje stabilnosti farmaceutskih aktivnih tvari u suspenzijama (u suradnji s Genera d.d., voditelj doc. dr. sc. Nikola Bregović)

2021. Ugovorna istraživanja u okviru IRI projekta Razvoj tekućih antibiotika i aktivnih supstancija po stabilizacijskim mehanizmima sličnih antibioticima za intravensku i intramuskularnu primjenu (u suradnji s Xellia d.o.o., voditelj doc. dr.sc. Nikola Bregović)

2016. Razvoj procesa priprave kompleksa željeza s maltolom (u suradnji s Pliva Hrvatska d.o.o., voditelj prof. dr. sc. Vladislav Tomišić)

2016. Određivanje termodinamičkih i kinetičkih veličina otapanja farmakološki aktivnih tvari (u suradnji s Pliva Hrvatska d.o.o., voditelj prof. dr. sc. Vladislav Tomišić)

2015. Sinteza i fizikalno kemijska karakterizacija derivata aktivnih tvari (u suradnji s Pliva Hrvatska d.o.o., voditelj prof. dr. sc. Vladislav Tomišić)