Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Osnove fizikalne kemije

Šifra: 40921
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Josip Požar
prof. dr. sc. Vladislav Tomišić
Izvođači: Matija Modrušan , mag. chem. - Vježbe u praktikumu

dr. sc. Andrea Usenik - Predavanja
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Vježbe u praktikumu 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Uvodni pregled fizikalne kemije. Veličinski račun. Doseg reakcije i stehiometrija.
Termodinamika i temperatura. Nulti zakon termodinamike. Rad, toplina, unutrašnja energija. Prvi zakon termiodinamike.
Entalpija. Reakcijake veličine. Hessov zakon. Termokemija. Kalorimetrija (praktikumska vježba: Kalorimetrija)
Entropija. Drugi zakon termodinamike.
Gibbsova energija, kemijski potencijal i kemijska ravnoteža.
Smjese i otopine. Raoultov zakon.
Koligativna svojstva: tlak para, sniženje tališta (krioskopija), povišenje vrelišta (ebulioskopija), osmoza i osmotski tlak.
Elektrokemija: Elektrolitne otopine. Vodljivost (praktikumska vježba: Konduktometrija). Interakcije iona. Elektrokemijski članci. Nernstova jednadžba. (praktikumska vježba: Potenciometrija).
Kemijska kinetika: definicije osnovnih pojmova. Jednostavni zakoni brzina. Temperaturna ovisnost brzine reakcije (praktikumska vježba: Kemijska kinetika). Kataliza.
UV-Vis spektrometrija; Beer-Lambertov zakon (praktikumska vježba: Spektroskopija)

ISHODI:

Nakon odslušanog i položenog kolegija od studenata se očekuje da usvoje znanja iz dolje navedenih tema fizikalne kemije. Očekuje se da razumiju prirodne zakonitosti te da mogu objasniti i primijeniti sljedeće:
- temeljne zakone termodinamike
- energijske promjene koje prate kemijske i fizikalne procese
- kemijsku ravnotežu
- interakciju iona u otopini
- električnu vodljivost iona
- Galvanske članke i Nernstovu jednadžbu
- mjerenje pH
- osnovne pojmove kemijske kinetike
- osnove UV-Vis spektrometrije i Beer-Lambertov zakon
Literatura:
 1. N. Kallay, V. Tomišić, T. Preočanin, Osnove fizikalne kemije, predavanja (lecture notes), Zavod za fizikalnu kemiju, Kemijski odsjek, PMF, 1998-2011.
  P. W. Atkins, J. de Paula, Elements of Physical Chemistry, 5th ed., Oxford University Press, Oxford 2009.
  T. Cvitaš, I. Planinić, N. Kallay, Rješavanje računskih zadataka u kemiji, 1st and 2nd part, Hrvatsko kemijsko društvo, Zagreb, 2008.
  N. Kallay, S. Žalac, D. Kovačević, T. Preočanin, A. Čop, Osnovni praktikum fizikalne kemije, Fizikalno-kemijski praktikum 1 (lecture notes), Zavod za fizikalnu kemiju, Kemijski odsjek, PMF, Zagreb, 2002
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Opća kemija
Položen : Uvod u anorgansku kemiju
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Znanosti o okolišu
Termini konzultacija:
 • dr. sc. Andrea Usenik:

  (po dogovoru putem e-maila)

  Lokacija: 218

Obavijesti

Repozitorij

Repozitorij je prazan