Praktikum metodike nastave kemije 1

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Praktikum metodike nastave kemije 1

Šifra: 208621
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Draginja Mrvoš-Sermek
izv. prof. dr. sc. Nenad Judaš
Izvođači: mr. sc. Marina Tašner - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Vježbe u praktikumu 60
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ishodi učenja:
OI_1 Prema odabranom nastavnom cilju odabrati (osmisliti) pokus na kojem će izgraditi nastavni sat učenja otkrivanjem.
OI_2 Predvidjeti mjere opreza kojih se treba pridržavati tijekom izvođenja odabranog (zadanog) pokusa.
OI_3 Izraditi didaktičke materijale potrebne za planirani nastavni sat (radne listove, plan ploče, slike, crteže, modele...).
OI_4 Povezati odabrane nastavne ciljeve i ciljana obrazovna postignuća s opažanjima iz pokusa.
OI_5 Preraditi zadani pokus i izvesti ga s jednostavnijim priborom i s manje kemikalija.
OI_6 Predvidjeti potrebna učenička predznanja i vještine neophodne za sudjelovanje u planiranom nastavnom satu.
OI_7 Kritički se, u didaktičkom i metodičkom smislu, osvrnuti na vlastiti, i na tuđi, prikaz zamišljenog nastavnog sata.

Sadržaj predmeta:
Uvod u laboratorijski rad u školi (1): Skladištenje opasnih kemikalija u školi. Priprema i čuvanje otopina i reagensa. Pružanje prve pomoći. Mjere sigurnosti pri radu. Rad s plamenicima i otvorenim plamenom. Mjerenje temeljnih fizikalnih veličina. Uporaba računalnih programa za crtanje kemijskih aparatura i strukturnih formula. Obrazovne i strukturne baze podataka. Priprema nastavnih pomagala i materijala.
Različite nastavne cjeline: Fizikalna i kemijska svojstva tvari. Razdvajanje smjesa i izolacija tvari. Temeljni kemijski zakoni. Energija i kemijske promjene. Otopine i koloidni sustavi. Kemijska kinetika. Kemijska ravnoteža. Teorije kiselina i baza. Temeljni elektrokemijski pojmovi.
Metodologija rada: U početku praktikumske nastave (prva 3-4 tjedna) studenti svladavaju pravila laboratorijskog rada u školi te bivaju upoznati sa svojim praktikumskim obvezama i praktikumskim nastavnim ciljevima. Nakon toga (5-15 tjedan nastave) primjenjuju usvojena znanja i vještine. To se postiže tako da svaki student mora na temelju zadanog ili odabranog pokusa (ili više njih) odrediti koje će obrazovne ishode, i u kojoj nastavnoj cjelini (ili jedinici), ostvariti. Pri tome student mora odrediti obrazovna postignuća koja učenici nužno moraju imati prethodno usvojena da bi mogli sudjelovati u planiranom nastavnom satu. Student mora pripremiti pokuse, uvježbati ih izvesti, osmisliti nastavni sat i potom sve prezentirati ostalim članovima skupine. Obvezno je načiniti izraditi radni list, plan ploče i prikladnu power-point prezentaciju. Tijekom izlaganja ostali studenti i nastavnik procjenjuju, a kasnije i komentiraju, metodičku i didaktičku uspješnost prikazanog nastavnog sata i izlaganja.
Literatura:
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Upisan : Metodika nastave kemije 1
8. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Biologija i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti