Repozitorij

Upis na sveučilišne diplomske studije kemije

Sveučilišni diplomski studij KEMIJA; smjer: istraživački i smjer: nastavnički

Svi  upiti oko upisa 1. godine Diplomskog studija kemije u akad. god. 2023./2024. mogući su putem telefona 01 4606 035 (studentska referada, Petra Goričanec Nemet i  Ivona Raguž) ili putem elektroničke pošte.


Upisne kvote za upis 1. godine diplomskih sveučilišnih studija na Kemijskom odsjeku za akad. god. 2023./2024.:

  • Diplomski sveučilišni studij KEMIJA; smjer: istraživački: 68+2 
  • Diplomski sveučilišni studij KEMIJA (jednopredmetni); smjer: nastavnički: 13+2

 

Ukupan broj studenata na diplomskom sveučilišnom studiju Kemija; smjer: istraživački (70) tako uključuje 68 redovitih studenata državljana Republike Hrvatske i zemalja članica EU te 2 studenta državljana zemalja koje nisu članice EU. Ukupan broj studenata na diplomskom sveučilišnom studiju Kemija (jednopredmetni); smjer: nastavnički (15) uključuje 13 redovitih studenata državljana Republike Hrvatske i zemalja članica EU te 2 studenta državljana zemalja koje nisu članice EU. 

Prilikom objave konačnih rang lista slobodna mjesta predviđena za strane državljane automatski se prebacuju u kvotu za državljane Republike Hrvatske i zemalja članica EU.

 

Pri upisu u 1. godinu Diplomskog sveučilišnog studija kemije, smjer: istraživački, za akad. god. 2023./2024. ograničava se broj studenata po granama kako slijedi:

  • Analitička kemija: 30
  • Anorganska kemija: 28
  • Biokemija: 24
  • Fizikalna kemija: 28
  • Organska kemija: 30

Pristupnici za upis na Diplomski studij kemije, smjer: istraživački, rangiraju se prema bodovima ostvarenim na temelju uvjeta za upis, a pravo na upis studija stječu prema redoslijedu na rang-listi do popunjavanja upisne kvote (68 redovitih studenata uključujući državljane zemalja članica EU + 2 studenta strana državljana). Prvenstvo upisa pojedine grane pristupnici ostvaruju prema redoslijedu na rang-listi i listi prioriteta grana koju navode u prijavnom obrascu prilikom prijave za upis i razredbeni postupak. U slučaju ne popunjavanja upisne kvote za studente strane državljane, preostala mjesta će se popuniti sa studentima hrvatskim državljanima i državljanima EU-a.

Autor: Adriana Kenđel
Popis obavijesti