Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Osnovni praktikum fizikalne kemije

Šifra: 40840
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Tajana Begović
Izvođači: Zoe Jelić Matošević , mag. biol. mol. - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Vježbe u praktikumu 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
NASTAVNI SADRŽAJI:
Konduktometrija; vodljivost elektrolita, mjerenje električke provodnosti
Potenciometrija; potenciometrijska titracija jake i slabe kiseline jakom bazom
Spektrofotometrija; upoznavanje sa radom sa spektrofotometrom, Beer-Lambertov zakon
Kalorimetrija; upoznavanje rada s kalorimetrom, određivanje entalpije neutralizacije
Kemijska kinetika; ispitivanje kinetika raspada vodikova peroksida
Određivanje prijenosnog broja.

ISHODI UČENJA:
- slijedeći upute samostalno izvesti mjerenja osnovnih fizikalno-kemijskih svojstava (pH, provodnost, apsorbancija, temperatura, elektromotivnost ...) upotrebom suvremene instrumentacije i klasičnih tehnika
- prikupiti i obraditi eksperimentalne podatke
- primijeniti standardne matematičke metode kod rješavanja kemijskih problema i analize rezultata
- primijeniti postojeće fizikalno-kemijske modele za interpretaciju eksperimentalnih rezultata
- analizirati rezultate mjerenja s obzirom na ponovljivost mjerenja, osjetljivost mjerenja i očekivane greške
- procijeniti čimbenike koji utječu na rezultate mjerenja
Literatura:
  1. N. Kallay, S. Žalac, D. Kovačević, T. Preočanin, i A. Čop, Osnovni praktikum fizikalne kemije, Fizikalno-kemijski praktikum I, skripta, drugo obnovljeno i dopunjeno izdanje, Fizičko-kemijski zavod, Kemijski odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb, 2002.
  2. T. Cvitaš, I. Planinić, N. Kallay: Rješavanje računskih zadataka u kemiji, II. dio, 2. izd., Hrvatsko kemijsko društvo, Zagreb, 2014., zbirka riješenih zadataka
  3. P. W. Atkins, J. De Paula: Elements of Physical Chemistry, 6. izd., Oxford University Press, Oxford 2013.
  4. T. Cvitaš: Fizikalna kemija, rukopis u pripremi
  5. P. W. Atkins, J. de Paula: Atkins' Physical Chemistry, 10. izd., Oxford University Press, Oxford, 2014.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Praktikum opće kemije 2
Odslušan : Analitička kemija
Odslušan : Fizikalna kemija 1
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Biologija i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti