Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Praktikum iz metodike nastave kemije 2

Šifra: 72856
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Draginja Mrvoš-Sermek
izv. prof. dr. sc. Nenad Judaš
Izvođači: mr. sc. Marina Tašner - Laboratorijske vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Laboratorijske vježbe 60
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
NASTAVNI SADRŽAJI:
Uvod u laboratorijski rad u školi (2): Poznavanje mjera sigurnosti i procjena opasnosti pri radu s organskim kemikalijama (skladištenje, čuvanje, odlaganje i uništavanje organskih kemikalija). Anorganske i organske kemikalije u kućanstvu. Uporaba kućanskih kemikalija u nastavi kemije. Samostalna izrada i uporaba modela molekula i kristalnih struktura u nastavi. Priprema otopina i reagensa potrebnih za nastavu.
Različite nastavne cjeline: Periodni sustav kemijskih elemenata. Metali i njihovi spojevi. Nemetali i njihovi spojevi. Dobivanje i kemijska svojstva ugljikovodika i njihovih halogenih derivata. Alkoholi, fenoli i eteri. Aldehidi i ketoni. Karboksilne kiseline i njihovi derivati. Ugljikohidrati. Aminokiseline, proteini i enzimi. Sintetički polimeri. Onečišćenje zraka, vode i tla.

Metodologija rada: Kroz svih 15 nastavnih tjedana studenti nastavljaju razvijati nužno potrebne nastavničke kompetencije. Metodologija je jednaka kao i predhodećem predmetu Prakitkum iz metodike nastave kemije 1. Svaki student mora na temelju zadanog ili odabranog pokusa (ili više njih) odrediti koje će obrazovne ishode, i u kojoj nastavnoj cjelini (ili jedinici), ostvariti. Pri tome je potrebno odrediti obrazovna postignuća koja učenici nužno moraju imati prethodno usvojena da bi mogli sudjelovati u planiranom nastavnom satu. Kao i ranije svaki student mora pripremiti pokuse, uvježbati ih izvesti, osmisliti nastavni sat i potom sve prezentirati ostalim članovima skupine. Obvezno je izraditi popratni nastavni listić, plan ploče i prikladnu power-point prezentaciju. Tijekom izlaganja ostali studenti i nastavnik procjenjuju, a kasnije i komentiraju, metodičku i didaktičku uspješnost prikazanog sata i izlaganja.

ISHODI UČENJA:
1_ Prema odabranom nastavnom cilju odabrati (osmisliti) pokus na kojem će izgraditi nastavni sat učenja otkrivanjem.
2_ Predvidjeti mjere opreza kojih se treba pridržavati tijekom izvođenja odabranog (zadanog) pokusa.
3_ Izraditi didaktičke materijale potrebne za planirani nastavni sat (radne listove, plan ploče, slike, crteže, modele...).
4_ Povezati odabrane nastavne ciljeve i ciljana obrazovna postignuća s opažanjima iz pokusa.
5_ Preraditi zadani pokus i izvesti ga s jednostavnijim priborom i s manje kemikalija.
6_ Predvidjeti potrebna učenička predznanja i vještine neophodne za sudjelovanje u planiranom nastavnom satu.
7_ Kritički se, u didaktičkom i metodičkom smislu, osvrnuti na vlastiti, i na tuđi, prikaz zamišljenog nastavnog sata.
Literatura:
 1. 1. Grupa autora, Praktikum metodike nastave kemije 2, skripta za internu uporabu, 2008.
  2. Niz kemijskih udžbenika, domaćih i stranih, za sve razine učenja kemije.
  3. M. Sikirica, Zbirka kemijskih pokusa za osnovnu i srednju školu, Školska knjiga, Zagreb, 2011.
  4. M. Sikirica, Metodika nastave kemije, Školska knjiga, Zagreb, 2003.
  5. Međunarodni časopisi koji se bave kemijskim obrazovanjem: Education in Chemistry, Journal
  of Chemical Education, Naturwissenschaften im Unterricht Chemie.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Metodika nastave kemije 1
Odslušan : Praktikum iz metodike nastave kemije 1
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti