Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Suvremena molekulska spektroskopija

Šifra: 152863
ECTS: 8.0
Nositelji: prof. dr. sc. Predrag Novak
izv. prof. dr. sc. Klaus Zangger
doc. dr. sc. Adriana Kenđel
dr. sc. Saša Kazazić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 20
Seminar 10
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Signal i šum. Spektroskopija u vremenskoj i frekvencijskoj domeni. Fourierova transformacija u spektroskopiji. Interferometrija i Fourierova transformacija (FT) u infracrvenoj spektroskopiji (IR). Disperzivna i FT Ramanova spektroskopija. Bliska infracrvena spektroskopija (NIR). Dvodimenzijska IR spektroskopija. Vremenski razlučena vibracijska spektroskopija (rapid scan i step scan). Suvremene pulsne tehnike nuklearne magnetne rezonancije (NMR). Jedno-, dvo- i višedimenzijske tehnike. NMR parametri (kemijski pomaci, konstante sprezanja, vremena relaksacije) i molekulska struktura. NMR i konformacijska analiza. NMR biomolekula. Interakcije molekula i dizajn lijekova. Primjena spektroskopije NMR u indistriji. Spektrometrija masa. Analizatori masa: sektorski (magnetski i elektrostatski), kvadrupolni, ionsko ciklotronske rezonancije uz Fourierovu transformaciju (FT ICR), s vremenom proleta (TOF). Metode ionizacije: udarom elektrona (EI), kemijska ionizacija (CI), udarom brzih atoma (FAB) ionizacija laserskom desorpcijim (LDI); matricom potpomognuta ionizacija laserskom desorpcijom (MALDI), ionizacija elektroraspršenjem (ESI). Tandemska spektrometrija masa (MS/MS, MSn). Mehanizmi fragmentacije. Interpretacija spektara. Analiza složenih smjesa spojeva spregnutim tehnikama GC-MS, LC-MS, LC-NMR.
Literatura:
 1. OBVEZNA LITERATURA:
  B. Schrader (Ed.), Infrared and Raman Spectroscopy. Methods and Applications, VCH, Weinheim, 1995.
  I.R. Lewis, H.G.M. Edwards (Eds.), Handbook of Raman Spectroscopy, Marcel Dekker, New York 2002.
  H. Fribolin, Basic One- and Two-Dimensional NMR Spectroscopy, VCH, Weinheim 2005.
  T.D.W. Claridge, High-Resolution NMR Techniques in Organic Chemistry, Pergamon, Amsterdam 2009.
  J. H. Gross: Mass Spectrometry, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2011.
 2. DOPUNSKA LITERATURA:
  Suvremeni opsežniji revijski članci i znanstvene monografije
1. semestar
Temeljni kolegiji iz analitičke kemije - Redovni Smjer - Analitička kemija
Izborni kolegiji za smjer anorganska i strukturna kemija - Redovni Smjer - Anorganska i strukturna kemija
Izborni kolegiji za smjer biokemija - Redovni Smjer - Biokemija
Izborni kolegiji za smjer fizikalna kemija - Redovni Smjer - Fizikalna kemija
Izborni kolegiji za smjer organska kemija - Redovni Smjer - Organska kemija

3. semestar
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni Smjer - Analitička kemija
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni Smjer - Anorganska i strukturna kemija
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni Smjer - Biokemija
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni Smjer - Fizikalna kemija
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni Smjer - Organska kemija
Termini konzultacija:

Obavijesti