O djelatniku

prof. dr. sc. Predrag Novak

Zvanje: redoviti profesor u trajnom izboru
Lokacija: 128
Telefon:+385 1 4606 184
Telefon kućni:6184
E-mail: E-mail
Zavod/služba: Zavod za analitičku kemiju
Godina diplomiranja:1990.
Godina magistriranja:1993.
Godina doktoriranja:1995.
Na zavodu od:2005.

Nastava

prijediplomski

diplomski

doktorski

Životopis

Predrag Novak je diplomirao (1990.) na Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu gdje je i magistrirao (1993.) te obranio doktorsku disertaciju (1995) pod naslovom “Odnos izotopnih efekata u NMR spektrima i strukture derivata benzena” (mentor: prof. dr. sc. Z. Meić).

Od 1990. do 1998. zaposlen je na Institutu Ruđer Bošković nakon čega prelazi u Istraživački institut PLIVE gdje radi do 2005. kada se zapošljava na Zavodu za analitičku kemiju Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Godine 1997. izabran je u zvanje docenta, 2003. u izvanrednog, a 2008. godine u redovitog profesora. 2013. izabran je u zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju.

P. Novak višestruko se usavršavao na međunarodnim znanstvenim institucijama u Austriji (Graz, Linz), Mađarskoj (Budimpešta), Engleskoj (Manchester) i Sloveniji (Ljubljana).

Glavna područja znanstvenog rada P. Novaka uključuju nekoliko problematika, a) konformacijsku analizu i interakcije bioaktivnih molekula te dizajn lijekova, b) vodikove veze u otopini i čvrstom stanju, c) analizu nećistoća u biološki aktivnim supstancama i gotovim lijekovima i d) razvoj i primjenu procesnih analitičkih metoda in-line u analizi lijekova.

P. Novak autor je  više od 100 radova u znanstvenim časopisima u izdanjima koje indeksiraju baze WoS i Scopus. Autor je sveučilišnog udžbenika, ”Strukturna analiza spojeva spektroskopskim metodama” te 5 poglavlja u knjigama. Njegovi radovi su citirani više od 2000 puta (izvori- WoS, Scopus, Google schoolar). Održao je više od 40 pozvanih predavanja na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima i institucijama te više od 130 usmenih i posterskih priopćenja na znanstvenim skupovima.

P. novak je nositelj 5 kolegija na preddiplomskom i diplomskom studiju kemije, 3 kolegija na doktorskom studije kemije PMF-a te jednog na doktorskom studiju Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija na FKIT-u. Bio je mentor 50-ak diplomskih radova, 20-ak završnih radova i 10 doktorskih disertacija. Koautor je 2 priručnika (skripta) pozitivno ocijenjenih od stručnog povjerenstva Kemijskog odsjeka PMF.

Dobitnik je nagrade ”Egon Matijević”,  Hrvatskog kemijskog društva (1999.). Član je Američkog kemijskog društva, Hrvatskog-kemijskog društva, Hrvatskog društva kemijskih inženjera i Matice hrvatske. Član je Uredničkog odbora časopisa Croatica Chemica Actra. Član je odbora međunarodnog društva Ampere. Bio je član je međunarodnog odbora International Access Board of East-NMR i BioNMR. Član je IUPAC-ovog međunarodnog odbora za analitičku kemiju i međunarodnog znanstvenog odbora skupa MMCE. Bio je predsjednik znanstveno-organizacijskih odbora skupova XXI. Hrvatski skup kemičara i kemijskih inženjera (2009), Pharma NMR conference (2015), Adriatic NMR conference (2017-2023) i MMCE (2022), a bio je član više znanstveno-organizacijskih odbora domaćih i međunarodnih skupova. 

P. Novak je obnašao dužnost predstojnika Zavoda za analitičku kemiju (2007.-2011. i 2023-2025) i pročelnika Kemijskog odsjeka (2011-2015). Voditelj je doktorskog studija kemije.

 

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Prikaži radove
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=176404&lang=EN

publication list

izdvojene publikacije

1) P. Novak, Z. Meić, H. Sterk: Conformational dependence of deuterium-induced isotope effects on the olefinic one-bond 13C-1H and three-bond 1H-2H coupling constants in cis- and trans-stilbene: NMR and AM1 study, J. Chem. Soc., Perkin Trans. 2 (1996) 2531–2536.

2) P. Novak, S. Sekušak, D. Vikić-Topić and Z. Popović: Hydrogen Bonding Interactions in the 2,2'-Bipyridine-Pyromelitic Acid Complex. Infrared, Nuclear Magnetic Resonance and Theoretical Studies, J. Chem. Soc., Faraday Trans., 94 (1998) 1051-1056.

3 )P. Novak, P. Tepeš, M. Cindrić, M. Ilijaš, S. Dragojević, K. Mihaljević "Combined use of liquid chromatography-nuclear magnetic resonance spectroscopy and liquid chromatography-mass spectrometry for the characterisation of an acarbose degradation product",  J. Chromatogr. A, 1033 (2004), 299-303.

4) P. Novak, I. Tatić, P. Tepeš, S. Koštrun i J. Barber, "A Systematic Approach to Understanding Ribosome-Macrolide Interactions: NMR and Modeling Studies of Oleandomycin and its Derivatives", J. Phys. Chem. A, 110 (2006) 580-588.

5) S. Kosol, E. Schrank, M. Bukvić Krajačić, G. E. Wagner, H. Meyer, C. Göbl, G.N. Rechberger, K. Zangger, P. Novak, "Probing the Interactions of Macrolide Antibiotics with Membrane-Mimetics by NMR Spectroscopy", J. Med. Chem., 55 (2012) (11) 5632–5636.

6) S. Glanzer, S. A. Pulido, S. Tutz, G.E. Wagner, M. Kriechbaum, N. Gubensäk, J. Trifunovic, M. Dorn, W. M. F. Fabian, P. Novak, J. Reidl, K. Zangger, "Structural and functional implications of the interaction between macrolide antibiotics and bile acids", Chem. Eur. J. 21 (2015) 4350–4358.

7) V. Vrdoljak, J. Pisk, B. Prugovečki, D. Agustin, P. Novak, D. Matković-ČalogovićDioxotungsten(VI) complexes with  isoniazid-related hydrazones as (pre)catalysts for olefin epoxidation: solvent and ligand substituent effect, RSC Advances,  6 (2016) 36384-36393.

8) D. Šahnić, E. Meštrović, T. Jednačak, I. Habinovec, J. Parlov Vuković, P. Novak, Monitoring and quantification of omeprazole synthesis reaction by in-line Raman spectroscopy and characterization of the reaction components, Org. Process. Res. Dev. 20 (2016) 2092-2099

9) J. Parlov Vuković, T. Hrenar,  P. Novak, J. Plavec, M. Friedrich,  New multi-way model for identification of crude oil and asphaltene origin based on diffusion NMR spectroscopy, Energy & Fuels, 31 (2017) (8) 8095–8101

10) B. Arsic, J. Barber, A. Čikoš, M. Mladenović, N. Stanković, P. Novak, 16-Membered Macrolide Antibiotics: a Review, Int. J. Antimicrob. Agents, 51 (2018) 283–298

11) J. Parlov Vuković, P. Novak, T. Jednačak, M. Kveštak, D. Kovačević, V. Smrečki, I. Mikulandra, S. Glanzer, K. Zangger, Magnetic field influence on asphaltene aggregation monitored by diffusion NMR spectroscopy: Is aggregation reversible at high magnetic fields?, J. Dispers. Sci. Technol. https://doi.org/10.1080/01932691.2018.1561302

 

Izabrani projekti

1)Voditelj projekta „Makrozoni, novi kojugati makrolidnih antibiotika: Dizajn, priprava i interakcije, Hrvatska zaklada za znanost, (2018-2021).

2) Development of a new methodology for the control of drug preparation process- Met4Pharm, project leader, European fund for regional development, (2014-2016)

3) Analysis of macrolide derivatives, degradation products and mixtures; Project leader, University of Zagreb (2017)

4) Investigating macrolide antibiotic interactions with membranes and ribosomes as a tool for rational drug design, Project leader, Österreich Austauschdienst -GmbH,(2012-2013)

5) Macrolide-ribosome interactions monitored by NMR paramagnetic relaxation enhancements, Project leader, Österreich Austauschdienst -GmbH (2010-2011)

6) Development and application of an in-line method of Raman spectroscopy for drug research, Project leader, Croatian Science Foundation (2008-2010)

7) Interactions and design of bioactive molecules, Project leader, MZOŠ, (2007.-2013.)

8) Conformational analysis and hydrogen bonding interactions in thiosemicarbazones, EAST-NMR