Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Poštovani kolegice i kolege,

U repozitoriju se nalaze zadatci koji se odnose na atmosferski granični sloj.

Lp,

Ž.V.

Autor: Željko Večenaj
Popis obavijesti

Dinamička meteorologija 4

Šifra: 144773
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Branko Grisogono
Izvođači: doc. dr. sc. Željko Večenaj - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
Auditorne vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA:
Osnovni cilj kolegija je proširiti znanja studenata o dinamici atmosfere na velikoj skali izvantropskih širina, o mezoskalnoj i mikroskalnoj dinamici te turbulenciji. Jedan od osnovnih ciljeva dinamičke meteorologije je interpretacija primijećenih struktura atmosferskih gibanja te analiza i prognoza vremena prema osnovnim zakonima fizike. Proširenje saznanja o mezoskalnoj i mikroskalnoj dinamici i turbulenciji.

NASTAVNI SADRŽAJ:
Strukture izvantropskih makro-poremećaja. Kvazi-geostrofička prognoza, semi-geostrofička teorija. Barotropni i baroklini dinamički modeli atmosfere. Nestabilnosti atmosferskih makro- i mezo-procesa: baroklina, inercijalno-izentropska i uzgonska nestabilnost. Fronte. Očuvanje cirkulacije atmosfere. Energijska ravnoteža cirkulacije atmosfere. Mezoskalni procesi. Planinski valovi. Duboka konvekcija. Granični slojevi atmosfere i turbulencija. Uvod u spektralnu analizu turbulentnih strujanja. Prognoza kinetičke energije turbulencije. Monin-Obukhova duljina. Prognoza Reynoldsovih napetosti. Transport i difuzija primjesa u atmosferi. Obalna i planinska cirkulacija. Modeliranje dinamike i parametrizacije mikroskalnih atmosferskih procesa. Prandtlov model nagnutog graničnog sloja.

NAČIN UČENJA:
Slušanje izlaganja predavanja i vježbi, proučavanje literature i bilježaka; izvod jednadžbi i analiza primjera; samostalno rješavanje zadataka.

METODE POUČAVANJA:
Predavanja, vježbe, upućivanje studenata na samostalno proučavanje literature, samostalno prezentiranje, samostalno rješavanje problemskih zadataka.

NAČIN PRAĆENJA I PROVJERE:
Studenti su obvezni redovno pohađati predavanja i vježbe, rješavati domaće zadaće i održati prezentaciju. Dodatno, potrebno je praćenje i diskusija aktualnih sinoptičkih i lokalnih meteo-pojava.
Rad studenata na kolegiju se prati i vrednuje tijekom nastave (rješavanje zadaća, usmene prezentacije i dodatnih zadataka) i na završnom pismenom ispitu.

UVJETI ZA POTPIS:
Riješene domaće zadaće tijekom semestra i sažetak kolegija na 2-3 tiskane strane (glavna pitanja i pretpostavke, relacije i zaključci).

NAČIN POLAGANJA ISPITA:
Pismeni (djelomice može biti položen tokom vježbi) a potom usmeni ispit.
Literatura:
  1. J. R. Holton: An Introduction to Dynamic Meteorology, Academic Press Inc., San Diego, 1992 (ili 2004)
  2. R. B. Stull: An Introduction to Boundary Layer Meteorology, Kluwer, Dordrecht, 1988
  3. N. Šinik i B. Grisogono: Dinamička meteorologija, Školska knjiga, Zagreb, 2008
  4. Grisogono, B. i D. Belušić: Uvod u mezoskalnu meteorologiju i atmosfersku turbulenciju, skripte 2009, Geofizički odsjek PMF-a http://www.gfz.hr/osobne_stranice/grisogono/DM4_SKRIPTA.htm
  5. J. Pedlosky: Geophysical Fluid Dynamics, Springer-Verlag, New York, 1987
  6. F. Mesinger: Dinamička meteorologija, Građevinska knjiga, Beograd, 1976
    Brojne internet stranice i ECMWF kursevi
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Dinamička meteorologija 3
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni Smjer - Meteorologija i fizička oceanografija
Termini konzultacija: