Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Osnove geofizičkog istraživanja II

Šifra: 45541
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Franjo Šumanovac
Izvođači: dr. sc. Josipa Kapuralić - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA:
Upoznavanje s metodama geofizičkih istraživanja i njihovom primjenom u definiranju geološke građe i sastava terena: u istraživanju ugljikovodika i čvrstih mineralnih sirovina, u geotehničkim istraživanjima, istraživanjima podzemnih voda i istraživanjima okoliša.

PLAN I PROGRAM KOLEGIJA:
Predavanja:
1. Seizmička istraživanja - Temeljni zakoni širenja seizmičkih valova.
2. Graf vrijeme-udaljenost za slojevitu sredinu. Instrumenti i oprema: izvori seizmičkih valova, geofoni, seizmografi.
3. Refrakcijska istraživanja: mjerenje i obrada podataka, metode interpretacije.
4. Refrakcijska istraživanja: poteškoće u interpretaciji, primjena refrakcijskih istraživanja.
5. Refleksijska istraživanja: mjerenje seizmičkih brzina, obrada podataka. Refleksijska istraživanja: statički, dinamički i rezidualni popravci, analiza brzina.
6. Refleksijska istraživanja: interpretacija seizmičkih profila, migracija.
7. Primjena refleksijskih istraživanja.
8. Geofizička istraživanja u bušotinama - Pregled karotažnih metoda.
9. Električna svojstva stijena i faktor formacije.
10. Raspored tekućina i otpornosti u propusnom sloju.
11. Karotaža spontanog potencijala.
12. Karotaža otpornosti: normalna i inverzna sonda, sonde s usmjerenim strujama, mikrosonde, induktivna sonda.
13. Radioaktivne karotažne metode: karotaža prirodne radioaktivnosti, gama-gama karotaža, neutronska karotaža.
14. Zvučna karotaža.
15. Ostale karotažne metode: mjerenje temperature, promjera bušotine i nagiba slojeva.

Vježbe:
Definiranje 4 programa. Objašnjenja vezana uz kolokvije i terensku nastavu.
Geoelektrično profiliranje - Proračun otpornosti na profilima. Interpretacija lateralne promjene otpornosti.
Refrakcijska seizmika - Očitavanje prvih nailazaka na seizmogramima. Proračun srednjih brzina za pojedini sloj iz nagiba pravca. Proračun dubina i nagiba slojeva. Geološko-geofizička interpretacija refrakcijskog profila.
Refleksijska seizmika - Procjena brzine iz nagiba pravca prvih nailazaka i odabranih refleksa. Dijagram zakona brzina. Proračun dinamičke korekcije. Interpretacija refleksijskog profila.
Elektrokarotaža - Mjerenje normalne i inverzne sonde na modelu bušotine. Rad u timovima. Računanje otpornosti za model bušotine. Interpretacija krivulje otpornosti. Određivanje granica sloja u modelu i dubinu sloja.

Terenska nastava - Mjerenja metodama seizmičke refrakcije i refleksije. Geološko-geofizička interpretacija.

METODE POUČAVANJA:
Predavanja, vježbe, praktični rad, terenska nastava.

NAČIN PRAĆENJA I PROVJERE:
Redovito pohađanje nastave, kolokviji, praktični rad, usmeni ispit.

UVJETI ZA POTPIS:
Pohađanje nastave (predavanja, vježbe i terenska nastava), predani programi, položen barem jedan kolokvij.

NAČIN POLAGANJA ISPITA:
Položeni kolokviji ili usmeni ispit (80%), predani programi (20%).
Literatura:
  1. Šumanovac, F. (2012): Osnove geofizičkih istraživanja, Sveučilište u Zagrebu.
  2. Parasnis, D.S. (1986): Principles of Applied Geophysics, Chapman and Hall, New York.
  3. Griffits, D.H. & King, R.F. (1981): Applied Geophysics for Engineers and Geologists, Pergamon Press, Oxford.
3. semestar
Izborni predmeti - Redovni Smjer - Seizmologija i fizika čvrste Zemlje
Termini konzultacija:

Obavijesti