Stručna praksa

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Stručna praksa

Šifra: 229055
ECTS: 3.0
Nositelji: doc. dr. sc. Iva Dasović - Predavanja
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Stručna praksa 90
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA:
Kroz obavljanje stručne prakse studentima će se omogućiti produbljivanje i proširivanje znanja i vještina stečenih kroz teorijsko i praktično obrazovanje stečeno u klasičnom obliku nastave, upoznat će se s radnim procesima u realnom radnom okruženju kao i pripremiti za svijet rada. Kroz obavljanje praktičnog rada kod poslodavca pružit će se mogućnost povezivanja studenta s potencijalnim budućim poslodavcem.

ISHODI UČENJA:
Nakon obavljenog kolegija studenti će:
1. primijeniti znanja stečena na preddiplomskom studiju pri utvrđivanju, određivanju i rješavanju problema jednostavne do srednje složenosti,
2. pod nadzorom mentora učinkovito obaviti jednostavni radni zadatak,
3. riješiti zadatke vezane uz obradu kvalitativnih i kvantitativnih podataka,
4. primijeniti osnovne informatičko-tehnološke vještine i alate,
5. izvježbati načine komunikacije ideja s različitim interesnim skupinama (npr. stručnom i nestručnom javnošću, medijima, investitorima itd.),
6. naučiti raditi u timu,
7. napisati izvješće o obavljenoj stručnoj praksi,
8. poznavati rad ustanova i tvrtki koje predstavljaju bazu za zapošljavanje geofizičara.

NASTAVNI SADRŽAJ:
Studenti će odlaziti u odabrane ustanove gdje će obavljati zadatke koje odredi mentor. Zadatci će zahtijevati primjenu znanja i vještina stečenih tijekom obavljene nastave na studijskom programu.

NAČIN UČENJA:
Odraditi ukupno 90 h prakse kod poslodavca, te ispunjavanje izvještaja i ankete po završetku.

NAČIN PRAĆENJA I PROVJERE:
Izvještaj poslodavca/mentora, izvještaj studenta.

UVJETI ZA POTPIS:
Izvještaj poslodavca/mentora, izvještaj studenta.

NAČIN POLAGANJA ISPITA:
Nakon uredno obavljenih obaveza studenti dobivaju samo potpis bez ocjene.
Literatura:
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Dinamička meteorologija I
Odslušan : Fizička oceanografija I
Odslušan : Seizmologija I
6. semestar
Izborni predmet izvan jezgre studija - Redovni Studij - Geofizika
Termini konzultacija:
  • doc. dr. sc. Iva Dasović:

    Prema dogovoru uz prethdnu najavu e-poštom.

    Lokacija: 214

Obavijesti