O djelatniku

prof. dr. sc. Aleksandar Lukić

Zvanje: redoviti profesor
Funkcija:Voditelj Doktorskog studija geografije: prostor, regija, okoliš, pejzaž
Lokacija: 349
Telefon:01/4895 455
E-mail: E-mail
Zavod/služba: GEOG - Zavod za socijalnu geografiju

Nastava

prijediplomski

diplomski

integrirani prijediplomski i diplomski

doktorski

Životopis

Aleksandar Lukić rođen je 19. studenoga 1977. u Zagrebu. Nakon završene Prve gimnazije u Zagrebu, upisao je smjer profesor geografije na Geografskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je  2001. te iste godine upisuje poslijediplomski studij Geografske osnove prostornog planiranja i uređenja. Doktorsku disertaciju pod nazivom Tipologija ruralnih područja Hrvatske - geografski aspekt obranio je 2009., pod mentorstvom prof.dr.sc. Dane Pejnovića. Postdoktorsko usavršavanje proveo je na Countryside and Community Research Institute, University of Gloucestershire, u Ujedinjenom Kraljevstvu (2011). Na Geografskom odsjeku PMF-a zaposlen je od 3. rujna 2001., u docenta je izabran 2010., a u izvanrednog profesora 2016. godine. Obnašao je dužnost predstojnika Zavoda za socijalnu geografiju i pomoćnika pročelnika, a trenutno je voditelj Doktorskog studija geografije: prostor, regija, okoliš, pejzaž.

Znanstveni interes Aleksandra Lukića prvenstveno je usmjeren na ruralna i suburbana područja. Bavi se teorijskim pristupima, tipologijama i scenarijima razvoja ruralnih područja, regionalnim i prostornim planiranjem ruralnih i suburbanih područja te ruralnim turizmom i rekreacijom. S geografskog aspekta istraživao je i kvalitetu života u gradskim regijama, trgovačke centre i biciklistički promet. Bio je suradnik na više domaćih i međunarodnih znanstvenih projekata, voditelj međunarodnog UKF projekta Planning, policies and measures for integrated rural development in Croatia te bilateralnog hrvatsko-francuskog projekta (COGITO) Zadrugarstvo i regionalni razvoj: komparativna analiza Francuske i Hrvatske (u suradnji sa Sveučilištem Jean Moulin u Lyonu). Od 2014. do 2017. bio je voditelj uspostavnog projekta Hrvatske zaklade za znanost Primjena metode scenarija u planiranju i razvoju ruralnih područja Hrvatske (CRORURIS). Trenutno je suradnik na Zakladinom istraživačkom projektu Solidarna ekonomija u Hrvatskoj: antropološka perspektiva. Bavi se i aplikativnim istraživanjima te je vodio ili surađivao na više projekata za Europsku promatračku mrežu za teritorijalni razvoj (ESPON), Državni zavod za statistiku, Ministarstvo poljoprivrede, Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoja Grada Zagreba i dr.

Autor je 32 znanstvena rada objavljena u znanstvenim časopisima, zbornicima radova znanstvenih skupova i znanstvenim knjigama. Objavio je i znanstvenu monografiju Mozaik izvan grada – tipologija ruralnih i urbaniziranih naselja Hrvatske. S izlaganjima je sudjelovao na tridesetak znanstvenih skupova u Hrvatskoj i inozemstvu te objavio i tridesetak stručnih i stručno-popularnih članaka u tiskanim i internetskim izdanjima. Član je Upravnog odbora Komisije za održivi razvoj ruralnih područja Međunarodne geografske unije, član Znanstvenog vijeća za turizam i prostor Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, član Panela za vrednovanje u području prirodnih i tehničkih znanosti Hrvatske zaklade za znanost, član uredništva znanstvenog časopisa Hrvatski geografski glasnik i član Hrvatskog geografskog društva. Dopredsjednik je Hrvatske sekcije Europskog vijeća za selo i male gradove (ECOVAST).

Na Geografskom odsjeku PMF-a predaje kolegije Ruralna geografija, Restrukturiranje ruralnih područja, Osnove regionalnog i prostornog planiranja, te Baština i turizam u ruralnim područjima. Izvodi nastavu iz predmeta Osnove prostornog planiranja na Agronomskom fakultetu u Zagrebu. Bio je mentor 55 diplomskih i 21 prvostupničkog rada.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Prikaži radove
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.