Hrvatsko geomorfološko društvo

Hrvatsko geomorfološko društvo je dobrovoljna strukovna udruga koja okuplja geomorfologe (geografe, geologe i sve druge osobe koje zanima za geomorfologija). Cilj i svrha djelovanja Društva je promicanje interesa geomorfologa i geomorfologije kao geoznanstvene discipline u RH. Društvo aktivno radi i na razvijanju i prepoznavanju geomorfologije, povezivanju stručnjaka geomorfologa, širenju geomorfoloških znanja i na popularizaciji geomorfologije.

Aktivnosti Društva su stručni tereni, javne tribine i predavanja, organizacija znanstvenih savjeta i okruglih stolova, te vođenje znanstvenih, stručnih i edukativnih projekata.

Hrvatsko geomorfološko društvo je član Međunarodnog udruženja geomorfologa (International Association of Geomorphologists).

Više o radu i aktivnosti Društva pratite na službenoj facebook stranici.