Geografski informacijski sustavi

Redovni predmeti
ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
9.0 Analize u GIS-u 90
(15P, 45A, 30S)
1 INFO
3.0 Uvod u istraživački rad 30
(15P, 15A)
1 INFO
GEOGDI-ISVU 76 izborni predmeti 1. semestar-izvanmatični
ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
3.0 Daljinska istraživanja u poljoprivredi 30
(12P, 16A, 2S)
1 INFO
5.0 Geodetski planovi 45
(15P, 30A)
1 INFO
4.0 Geoinformacijski sustavi 45
(30P, 15A)
1 INFO
3.0 GIS i prirodni resursi 30
(12P, 18A)
1 INFO
6.0 Izgradnja multimedijskih sustava 60
(30P, 30S)
1 INFO
6.0 Kartografija i nove tehnologije 60
(60S)
1 INFO
3.0 Komunikacijske i prezentacijske vještine 30
(15P, 15A)
1 INFO
4.0 Komunikologija 45
(30P, 15S)
1 INFO
6.0 Odabrana poglavlja fotogrametrije i GIS-a 60
(60S)
1 INFO
6.0 Optimalizacija tiskarskih sustava 60
(30P, 30A)
1 INFO
5.0 Osnove računalstva i programiranje 60
(15PK, 30P, 15A)
1 INFO
6.0 Praktična kartografija 60
(60S)
1 INFO
2.0 Programiranje 30
(15P, 15S)
1 INFO
2.0 Slobodne geoinformacije 30
(15P, 15A)
1 INFO
2.0 Uvod u baze podataka 30
(15P, 15S)
1 INFO
5.0 Vizualni prikaz znanstvenih podataka 45
(15PK, 15P, 15S)
1 INFO
GEOGDI-ISVU 76 izborni predmeti 1. semestar
ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
5.0 Demogeografska analiza malih područja 45
(30P, 15S)
1, 3 INFO
5.0 Faktori lokacije industrije i poslovanja 45
(30P, 15S)
1, 3 INFO
5.0 Geomorfologija i hidrografija krša 45
(30P, 15S)
1, 3 INFO
5.0 Metode istraživanja u društvenoj geografiji 60
(30P, 30S)
1, 3 INFO
5.0 Osnove regionalnog i prostornog planiranja 60
(30P, 30S)
1, 3 INFO
5.0 Primijenjena geoekologija 45
(15P, 30A)
1, 3 INFO
5.0 Primijenjena geomorfologija 45
(30P, 15S)
1, 3 INFO
5.0 Stanovništvo Hrvatske 45
(30P, 15S)
1, 3 INFO
5.0 Urbano-socijalna geografija 45
(30P, 15S)
1 INFO
Redovni predmeti
ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
5.0 Katastar nekretnina 60
(45P, 15A)
2 INFO
5.0 Računalne statističke analize 60
(15P, 45A)
2 INFO
5.0 Terenska nastava iz geografije 60
(60T)
2 INFO
GEOGDI-ISVU 76 izborni predmeti 2. semestar
ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
5.0 Fondovi EU, projektni menadžment i teritorijalna suradnja 45
(30P, 15S)
2 INFO
5.0 GIS analiza kulturnog pejzaža 60
(30P, 30S)
2 INFO
5.0 Gradske regije 45
(30P, 15S)
2 INFO
5.0 Klimatske promjene 45
(30P, 15S)
2 INFO
5.0 Metode i tehnike u regionalnom i prostornom planiranju 60
(30P, 30S)
2 INFO
5.0 Primjena GIS-a u analizi popisnih podataka 45
(15P, 30A)
2 INFO
5.0 Vojna geografija 45
(30P, 15S)
2 INFO
Redovni predmeti
ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
5.0 Daljinska istraživanja 45
(30P, 15A)
3 INFO
8.0 Digitalna analiza reljefa 60
(30P, 30A)
3 INFO
5.0 Radna praksa 90
(90PK)
3 INFO
7.0 Vizualizacija prostornih podataka u GIS-u 60
(15P, 45A)
3 INFO
GEOGDI-ISVU 76 izborni predmeti 3. semestar
ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
5.0 Demogeografska analiza malih područja 45
(30P, 15S)
1, 3 INFO
5.0 Faktori lokacije industrije i poslovanja 45
(30P, 15S)
1, 3 INFO
5.0 Geomorfologija i hidrografija krša 45
(30P, 15S)
1, 3 INFO
5.0 Metode istraživanja u društvenoj geografiji 60
(30P, 30S)
1, 3 INFO
5.0 Osnove regionalnog i prostornog planiranja 60
(30P, 30S)
1, 3 INFO
5.0 Primijenjena geomorfologija 45
(30P, 15S)
1, 3 INFO
5.0 Stanovništvo Hrvatske 45
(30P, 15S)
1, 3 INFO
Redovni predmeti
ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
30.0 Diplomski rad s obranom 300
(300S)
4 INFO