Obavijesti

Na temelju Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu i Pravilnika o doktorskim studijima na PMF-u objavljujemo, u dogovoru s pristupnicom, da će se u četvrtak, 8. prosinca 2022. u 17:00 sati online, putem videokonferencije održati javna obrana teme doktorskog rada, pod naslovom: 

"Hrvatska dijaspora u SAD-u: prostorna rasprostranjenost i politička participacija od početka 21. stoljeća"

Autor: Ivana Erdelez

Na temelju Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu i Pravilnika o doktorskim studijima na PMF-u objavljujemo, u dogovoru s pristupnikom, da će se u srijedu, 7. prosinca 2022. u 16:00 sati na Geografskom odsjeku PMF-a održati javna obrana teme doktorskog rada, pod naslovom: 

"Utjecaj fondova Europske unije na društveni i gospodarski razvoj pojedinih zemalja članica Europske unije"

Autor: Ivana Erdelez

Prirodoslovno-matematički fakultet je prihvatio preporuku Sveučilišta u Zagrebu o mogućnosti produžetka roka za završetak doktorskog studija za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 pri čemu se početkom epidemije smatra ožujak 2020. godine.

Autor: Ivana Erdelez

Prijavnice za polaganje ispita na poslijediplomskom doktorskom studiju ovjeravaju se PRIJE ISPITA u Uredu za poslijediplomski studij, Marulićev trg 19/II, Zagreb.

Autor: Ivana Erdelez

Sukladno zaključku Vijeća PDS-a od 16. lipnja 2016., prilikom pokretanja postupka prijave teme doktorskog rada (Dr.Sc.-01) kandidati prilažu i zamolbu za održavanje Seminara I (za doktorski studij Geografije) odnosno Javne obrane teme doktorskog rada (za Doktorski studij geografije: prostor, regija, okoliš, pejzaž) koju će supotpisati i predloženi mentor/i te time dati svoju suglasnost. 

Autor: Ivana Erdelez