Diplomski studiji

Diplomski istraživački studij geografije, u trajanju od 2 godine, nastavak je temeljnog studija. Na ovom stupnju predviđena je određena specijalizacija na više studijskih programa. Naglasak u diplomskom studiju stoga je na izbornim predmetima koji se izvode na matičnoj ustanovi, ali i izvan nje. Zbog naglašenog primijenjenog karaktera studijskih programa predviđena je i radna praksa u partnerskim institucijama. Diplomski israživački studij završava polaganjem svih ispita uključujući Diplomski ispit s obranom diplomskoga rada, čime se UKUPNO stječe najmanje 120 ECTS bodova.

Diplomski ispit na diplomskom sveučilišnom studiju Geografija, smjer: istraživački (Fizička geografija s geoekologijom, Prostorno planiranje i regionalni razvoj, Baština i turizam, Geografski informacijski sustavi)

Diplomski ispit na diplomskom sveučilišnom studiju Geografija, smjer: nastavnički

Završetkom diplomskog sveučilišnog studija Geografija; smjer: istraživački stječe se akademski naziv sveučilišni/a magistar/magistra geografije

Završetkom diplomskog sveučilišnog studija Geografija; smjer: nastavnički stječe se akademski naziv sveučilišni/a magistar/magistra edukacije geografije

UPUTE ZA DIPLOMSKI RAD

ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU - DIPLOMSKI ISTRAŽIVAČKI STUDIJ