CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) je program razmjene studenata i profesora u Srednjoj i Jugoistočnoj Europi sa središtem u Beču. Države članice CEEPUS-a su: Albanija, Austrija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Češka, Hrvatska, Kosovo, Mađarska, Moldavija, Poljska, Rumunjska, Sjeverna Makedonija, Slovačka, Slovenija i Srbija. CEEPUS ima više desetaka mreža, a naš Geografski odsjek je uključen kroz mrežu GEOREGNET od akademske godine 2006-07. Mreža GEOREGNET je osnovana 2006. na inicijativu prof. Lučke Lorber sa Sveučilišta u Mariboru. Prvi članovi mreže GEOREGNET bili su geografski odsjeci sa Sveučilišta u Mariboru, Zagrebu, Prešovu i Olomoucu. Već sljedeće akademske godine mreži su se pridružili geografi sa Sveučilišta u Krakowu. Mreža GEOREGNET trenutno ima 19 Geografskih odsjeka sa Sveučilišta u Grazu, Sarajevu, Mostaru, Pragu, Olomoucu, Brnu, Zagrebu, Zadru, Pečuhu, Skopju, Krakowu, Oradei, Novom Sadu, Ljubljani, Mariboru, Kopru, Prešovu, Nitri i Prištini. Glavna koordinatorica mreže GEOREGNET bila je prof. Lučka Lorber sa Sveučilišta u Mariboru od akademske godine 2006-07. do 2018-19., a od akademske godine 2019-20. glavni koordinator postaje prof. Pavel Ptaček sa Sveučilišta u Brnu. Svojom aktivnošću, mreža GEOREGNET je često ocjenjivana s najvišim ocjenama u cijelom programu CEEPUS-a.

Geografski odsjek je u 15 akademskih godina, od 2006.-07. do 2020.-21., dobio ukupno 200 studentskih i 18 profesorskih stipendija u trajanju od jedan do četiri mjeseca za studente, te od jednog od četiri tjedna za profesore. Svake godine održavane su krajem kolovoza ili početkom rujna ljetne škole u trajanju od dva tjedna, sa sudjelovanjem, najčešće, naših dvoje studenata i katkad jednog profesora. Na našem Geografskom odsjeku održana je treća GEOREGNET CEEPUS-ova Ljetna škola 2011. godine. Naši studenti i profesori boravili su na ukupno 15 različitih sveučilišta iz 10 država: Maribor, Ljubljana i Koper (Slovenija), Olomouc, Brno i Prag (Češka), Prešov i Nitra (Slovačka), te Krakow (Poljska), Graz (Austrija), Pečuh (Mađarska), Sarajevo (Bosna i Hercegovina), Novi Sad (Srbija), Oradea (Rumunjska) i Skopje (Sjeverna Makedonija). Geografski odsjek bio je domaćin za ukupno 36 stranih studenata i 13 stranih profesora u razdoblju od 2006. do 2020. Studenti i profesori došli su iz 12 različitih sveučilišta iz 9 država: Maribor, Ljubljana i Koper (Slovenija), Olomouc i Prag (Češka), Prešov (Slovačka), Krakow (Poljska), Graz (Austrija), Pečuh (Mađarska), Mostar (Bosna i Hercegovina), Novi Sad (Srbija) i Prištine (Kosovo).

 

CEEPUS – GEOREGNET mreža, odlazni i dolazni studenti i profesori od 2007. do 2020.

 

 
Odlazni studenti i profesori
(naši studenti i profesori na stranim sveučilištima)
Dolazni studenti i profesori
(strani studenti i profesori na našem Odsjeku)
Akademska godina
Broj stipendija
Sveučilišta (gradovi) domaćini
Broj stipendija
Sveučilišta (gradovi) dolaznih studenata i profesora
2006./07.
2 studenta
Maribor, Prešov
1 student
Maribor
2006./07. 1 profesor Olomouc 1 profesor Olomouc
2007./08.
3 studenta
Olomouc, Maribor, Prešov
1 student
Pečuh
2008./09
5 studenata
Maribor, Graz, Krakow, Prag
1 student
Krakow
2008./09. 2 profesora Maribor    
2009./10.
4 studenta
Krakow, Olomouc, Graz
1 student
Maribor
2009./10. 2 profesora Krakow, Olomouc 1 profesor Pečuh

2010./11.

4 studenta

Maribor

16 studenata

Ljetna škola u Zagrebu: Prag, Krakow, Olomouc, Graz, Maribor, Novi Sad, Pečuh, Prešov
2010./11. 1 profesor Prešov 4 profesora Ljetna škola u Zagrebu:
Olomouc, Maribor, Koper
2011./12. 18 studenata Prag, Krakow, Olomouc, Ljubljana, Maribor, Koper 1 student Koper
2011./12. 2 profesora     Prag, Krakow         
2012./13. 13 studenata Krakow, Olomouc, Ljubljana, Maribor, Prešov 1 student Krakow
2012./13. 2 profesora Prag, Prešov 1 profesor Koper
2013./14. 9 studenata Prag, Krakow, Olomouc, Graz, Maribor 2 studenta Krakow
2013./14. 2 profesora Krakow, Oradea 1 profesor Prešov
2014./15. 17 studenata Prag, Krakow, Olomouc, Graz, Ljubljana, Maribor, Novi Sad, Prešov 2 studenta Krakow
2015./16. 8 studenata Prag, Krakow, Olomouc, Graz, Maribor    
2016./17. 15 studenata Graz, Ljubljana, Maribor, Sarajevo,  Prag, Olomouc 1 student Olomouc
2016./17. 5 profesora Prag, Krakow, Brno 1 profesor Krakow
2017./18. 32 studenta Prešov, Krakow, Novi Sad, Skopje, Brno, Olomouc, Ljubljana, Maribor, Koper 2 studenta Mostar, Ljubljana
2018./19. 33 studenta Novi Sad, Oradea, Nitra, Krakow, Prešov, Skopje, Brno, Olomouc, Ljubljana, Maribor, Koper
 

 
2018./19. 1 profesor     Brno 3 profesora Priština, Krakow, Novi Sad
2019./20. 36 studenata Nitra, Krakow, Graz, Novi Sad, Skopje, Brno, Olomouc, Maribor, Oradea, Pečuh, Koper 7 studenata Priština
2020./21. (jesen 2020.) 1 student Olomouc 1 profesor Priština
UKUPNO (2006.-20.)

200 studenata

Slovenija (Maribor, Ljubljana, Koper), Češka (Olomouc, Brno, Prag), Slovačka (Prešov, Nitra), Poljska (Krakow), Austrija (Graz), Mađarska (Pečuh), Bosna i Hercegovina (Sarajevo), Srbija (Novi Sad), Rumunjska (Oradea), Sjeverna Makedonija (Skopje)

36 studenata

Slovenija (Maribor, Ljubljana, Koper), Češka (Olomouc, Prag), Slovačka (Prešov), Poljska (Krakow), Austrija (Graz), Mađarska (Pečuh), Bosna i
Hercegovina (Mostar), Srbija (Novi Sad), Kosovo (Priština)
UKUPNO (2006.-20.) 18 profesora Slovenija (Maribor), Češka (Olomouc, Brno, Prag), Slovačka (Prešov), Poljska (Krakow), Rumunjska (Oradea)

13 profesora

Slovenija (Maribor, Koper), Češka (Olomouc), Slovačka (Prešov), Poljska (Krakow), Mađarska (Pečuh), Srbija (Novi Sad), Kosovo (Priština)
2020./21. (proljeće 2021.) 12 studenata Brno, Olomouc