Program i struktura studija

Program studija se temelji prvenstveno na istraživanju, te su sve aktivnosti i obveze doktoranda upravo u funkciji provođenja istraživanja. Program uključuje različite oblike rada i nastave, pri čemu je udjel klasične nastave u vidu predavanja minimalan (dva obvezna kolegijatri izborna), a uključeni su oblici nastave u vidu radionica, internih godišnjih konferencija, te obveze sudjelovanja na međunarodnim konferencijama i objava radova u časopisima. Program studija također ima individualan pristup na način da se za svakog doktoranda, prema temi njegovog istraživanja kreira individualan program.

Struktura studija je modularna; sastoji se od 5 modula, koja se baziraju i predstavljaju glavna aktivna istraživačka područja geografije  na Sveučilištu u Zagrebu i u Hrvatskoj, te aktualna istraživačka područja svjetske geografije:

1. Studiji okoliša

2. Kulturni pejzaži i prostorni identiteti

3. Održivi razvoj i planiranje prostora

4. Urbani i ruralni studiji

5. Studiji stanovništva

Svaki modul obuhvaća više istraživačkih tema, na kojima rade istraživači i nastavnici izvoditelja studija.

Studij u punom radnom vremenu traje tri godine, s mogućnošću produljenja do pet godina, a studij s dijelom radnog vremena traje 5 godina, s mogućnošću produljenja do sedam godina. Pri upisu na studij svaki doktorand potpisuje izjavu o tome hoće li studirati u punom ili u dijelu radnog vremena. Doktorand koji studira s dijelom radnog vremena također mora priložiti izjavu da mu raspoloživo radno vrijeme omogućava ispunjenje obveza prema planu studija.

 

Program studija

U strukturi studija postoji jedan zajednički predmet za sve doktorande koji razvija generičke i transferne vještine (Znanstveni rad ), a ostali sadržaji su modularno strukturirani. Drugi obvezni predmet je Metodologija istraživanja, koja je vezana uz odgovarajući modul. Svaki modul ima jedan do dva različita predmeta Metodologije istraživanja, te student, ovisno o temi istraživanja upisuje odgovarajući modul i odgovarajući predmet Metodologiju istraživanja, kojih ukupno ima 8 različitih, svrstanih tematski u navedenih 5 modula. Osim ova dva obvezna predmeta, student upisuje tri izborna predmeta tijekom prve i druge godine s drugih sastavnica ili sveučilišta, koje je moguće zamijeniti za odgovarajuće radionice gostujućih nastavnika ili putem mobilnosti studenta, što savjetuje, upućuje i odobrava mentor, ovisno o opravdanosti vezano uz temu istraživanja. Ostale aktivnosti i obveze studenta tijekom studija razvijaju samostalan istraživački rad i prezentacijske i komunikacijske vještine, putem obveze objave rada, sudjelovanja na konferencijama s usmenim priopćenjima i posterskim prezentacijama. Tijekom druge godine student je obvezan objaviti ili imati prihvaćen za objavu pregledni rad u časopisu s međunarodnom recenzijom, na čemu je radio tijekom prve godine studija (pregled literature o istraživanju). Od treće godine do kraja studija student je obvezan objaviti znanstveni rad s rezultatima istraživanja u časopisu, te prezentirati rezultate na međunarodnoj konferenciji.