Obavijesti

Cjeloživotno učenje

Cjeloživotno učenje obuhvaća aktivnost učenja tijekom cijeloga života radi unaprjeđenja znanja, vještina i kompetencija u okviru osobnoga, građanskog, društvenog ili profesionalnog djelovanja pojedinca (AZOO).

Uz koncept cjeloživotnog učenja najčešće se vezuju ciljevi ekonomske prirode, primjerice postizanje veće konkurentnosti i trajne zapošljivosti. No u uvjetima brzog i kontinuiranog tehnološkog razvoja to je nužnost kako bi nastavnik na sveučilištu bio u tijeku s modernim dostignućima na polju znanosti, tehnike i tehnologije i mogao ih primijeniti u znanstvenom i nastavnom radu. Geografski odsjek PMF-a prepoznaje ove trendove te se trudi podržavati ih i provoditi u djelo kroz svoje aktivnosti.

Geografski odsjek organizira i nudi aktivnosti cjeloživotnog učenja svojim djelatnicima kroz predavanja, seminare i radionice, samostalno ili u suradnji sa strukovnim udrugama (Hrvatsko geografsko društvo, Hrvatsko geomorfološko društvo). Važan dio ovih programa je i naša prisutnost u svim oblicima usavršavanja nastavnika osnovnih i srednjih škola (seminari za nastavnike geografije, terenski izlasci i predavanja na stručnim seminarima).