Procedura prijave teme i obrane diplomskog rada

Što?

Koji su rokovi?

Procedura

1. Prijava teme diplomskog rada

Najkasnije 3. semestar
(diplomski studij)

Najkasnije 9. semestar (integrirani studij)

(zadnja redovita sjednica VGO-a u 3., odnosno 9.  semestru studija)

Ispuniti obrazac prijave teme (dostupan na dnu ove stranice) i dostaviti ga mentoru/voditelju e-mailom (Word format).

2. Predaja diplomskog rada

Najkasnije 20 radnih dana prije sjednice na kojoj se imenuje Povjerenstvo za ocjenu rada

Rad se predaje voditelju/mentoru e-mailom u PDF-u.

VAŽNO: Naslov rada na engleskom i hrvatskom mora biti istovjetan naslovu koji je prihvaćen prilikom prijave teme iz prethodne točke.

3. Ocjena diplomskog rada

Nakon imenovanja Povjerenstva iz prethodne točke

Student u dogovoru s voditeljem/mentorom šalje primjerak rada članovima Povjerenstva na čitanje.

4. Prijava diplomskog ispita

Nakon unesenih korekcija koje traži Povjerenstvo

Student prijavljuje diplomski ispit predajom diplomskog rada e-mailom u PDF-u voditelju/mentoru.

5. Dogovaranje termina obrane

Mentor (odnosno mentori ako su imenovana dva) u dogovoru s ostalim članovima Povjerenstva i kandidatom utvrđuje/u datum i vrijeme obrane

Nakon dogovora termina sa članovima Povjerenstva, student najmanje 7 kalendarskih dana prije dogovorenog termina obrane dostavlja mentoru ispunjeni obrazac prijave diplomskog ispita (Prilog_5 niže na stranici).

6. Obveze prije obrane

Najmanje dan prije obrane

Student predaje konačnu inačicu diplomskog rada voditelju/mentoru u PDF/a formatu.

Student vraća knjige u knjižnice PMF-a.

Student podmiruje školarinu (ako postoji).

7. Obrana Na dan obrane

Studenti koji brane diplomski rad u prostorijama fakulteta (uživo) nakon samog postupka obrane od voditelja/mentora preuzimaju i popunjavanju Izjavu o pohrani i objavi ocjenskog rada te Izjavu o izvornosti rada.

Ukoliko se obrana održava online, studenti prije obrane dostavljaju voditelju/mentoru Izjavu o pohrani i objavi ocjenskog rada te Izjavu o izvornosti rada u PDF-u (potpisanu i skeniranu).

8. Nakon obrane

Najkasnije 5 radnih dana nakon obrane

Student dostavlja konačnu inačicu rada e-mailom u PDF/a formatu mentoru i Središnjoj geografskoj knjižnici.

9. Preuzimanje potvrde o završetku studija

Prethodno kontaktirati Ured za studente

U dogovorenom terminu student osobno dolazi u Ured za studente, predaje studentsku iskaznicu, popunjava tražene obrasce i preuzima potvrdu o završetku studija.

Diplomski ispit

Diplomski istraživački studij geografije, u trajanju od 2 godine, nastavak je temeljnog studija. Na ovom stupnju predviđena je određena specijalizacija na više studijskih programa. Naglasak u diplomskom studiju stoga je na izbornim predmetima koji se izvode na matičnoj ustanovi, ali i izvan nje. Zbog naglašenog primijenjenog karaktera studijskih programa predviđena je i radna praksa u partnerskim institucijama. Diplomski israživački studij završava polaganjem svih ispita uključujući Diplomski ispit s obranom diplomskoga rada, čime se UKUPNO stječe najmanje 120 ECTS bodova.

Završetkom diplomskog sveučilišnog studija Geografija; smjer: istraživački stječe se akademski naziv magistar/magistra geografije

Završetkom diplomskog sveučilišnog studija Geografija; smjer: nastavnički stječe se akademski naziv magistar/magistra edukacije geografije

Pravilnik o ocjenskim radovima na GO PMF-a - 2022.

ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU - DIPLOMSKI ISTRAŽIVAČKI STUDIJ

ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU - DIPLOMSKI NASTAVNIČKI STUDIJ


Diplomski ispit