Prijediplomski sveučilišni studiji

Prijediplomski istraživački studijski program geografije nudi integriran temeljni studij sistematske geografije, dakle uravnotežen studij prirodne i društvene geografije, poglavito u prvom dijelu prijediplomskog studija. U drugom dijelu prijediplomskog studija izborni predmeti pružaju mogućnost ostvarivanja težišta na prirodnoj ili društvenoj geografiji, kao i proširenje iz područja geologije. Istraživački usmjereno produbljivanje i daljnja specijalizacija ostvaruje se u višim ciklusima školovanja (diplomski i poslijediplomski). Uz sistematsku geografiju obrađuju se teorijske postavke geografije. Praktična znanja usvajaju se ponajprije u sklopu sadržaja iz kartografije, geoinformatike, metoda i teorija u geografiji te putem terenske nastave i obvezne izvaninstitucionalne radne prakse. Prijeddiplomski studij završava polaganjem svih ispita uključujući Završni ispit s prvostupničkim radom, čime se UKUPNO stječe najmanje 180 ECTS bodova.

Završni ispit na prijediplomskom sveučilišnom studiju Geografija; smjer: istraživački

 

ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU


Geografija; smjer: istraživački, Geography

Redovni predmeti
ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
7.0 Hidrologija 75
(45P, 30A)
1 INFO
7.0 Kartografija I 60
(30P, 30A)
1 INFO
7.0 Klimatologija 75
(45P, 30A)
1 INFO
5.0 Statističke i grafičke metode u geografiji I 60
(30P, 30A)
1 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 30
(30TJ)
1 INFO
4.0 Uvod u geografiju 30
(30P)
1 INFO
Redovni predmeti
ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
6.0 Demogeografija 75
(45P, 30S)
2 INFO
5.0 Geografija mora 45
(45P)
2 INFO
5.0 Geologija 60
(30P, 30A)
2 INFO
5.0 Kartografija II 60
(30P, 30A)
2 INFO
5.0 Statističke i grafičke metode u geografiji II 60
(30P, 30A)
2 INFO
4.0 Terenska nastava iz geografije I 60
(60T)
2 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 30
(30TJ)
2 INFO
Redovni predmeti
ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
6.0 Geoinformatika I 60
(30P, 30A)
3 INFO
5.0 Industrijska geografija 60
(30P, 30S)
3 INFO
6.0 Ruralna geografija 75
(45P, 30S)
3 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 30
(30TJ)
3 INFO
4.0 Turistička geografija 75
(45P, 30S)
3 INFO
6.0 Urbana geografija 75
(45P, 30S)
3 INFO
GEOGPDI-ISVU 70 izborni predmeti 3. semestar
ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
3.0 Geografija Angloamerike 45
(30P, 15S)
3, 5 INFO
3.0 Geografija Australije i Oceanije 45
(30P, 15S)
3, 5 INFO
3.0 Geografija Latinske Amerike 45
(30P, 15S)
3, 5 INFO
3.0 Geografske osnove globalizacije 45
(30P, 15S)
3, 5 INFO
Redovni predmeti
ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
4.0 Geografija Europe 60
(45P, 15S)
4 INFO
6.0 Geoinformatika II 60
(30P, 30A)
4 INFO
6.0 Geomorfologija 75
(45P, 30A)
4 INFO
5.0 Kulturna geografija 60
(30P, 30S)
4 INFO
5.0 Prometna geografija 60
(30P, 30S)
4 INFO
4.0 Terenska nastava iz geografije II 60
(60T)
4 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 4 30
(30TJ)
4 INFO
Redovni predmeti
ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
6.0 Ekonomska geografija 75
(45P, 30S)
5 INFO
6.0 Geoekologija i zaštita okoliša 60
(30P, 30S)
5 INFO
6.0 Historijska geografija 60
(30P, 30S)
5 INFO
6.0 Regionalni koncepti 60
(30P, 30S)
5 INFO
GEOGPDI-ISVU 70 izborni predmeti 5. semestar
ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
3.0 Geografija Angloamerike 45
(30P, 15S)
3, 5 INFO
3.0 Geografija Australije i Oceanije 45
(30P, 15S)
3, 5 INFO
3.0 Geografija Jugoistočne Europe 45
(45P)
5 INFO
3.0 Geografija Latinske Amerike 45
(30P, 15S)
3, 5 INFO
3.0 Geografske osnove globalizacije 45
(30P, 15S)
3, 5 INFO
3.0 Geopolitika i geostrategija 45
(30P, 15S)
5 INFO
Redovni predmeti
ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
5.0 Geografija Hrvatske 75
(45P, 30S)
6 INFO
3.0 Geografski teorijski pristup 30
(15P, 15S)
6 INFO
3.0 Politička geografija 45
(30P, 15S)
6 INFO
2.0 Radna praksa 40
(40PK)
6 INFO
4.0 Terenska nastava iz geografije III 60
(60T)
6 INFO
4.0 Završni ispit s prvostupničkim radom 60
(60S)
6 INFO
GEOGPDI-ISVU 70 izborni predmeti 6. semestar
ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
3.0 Geografija Afrike 45
(30P, 15S)
6 INFO
3.0 Geografija Azije 45
(30P, 15S)
6 INFO
3.0 Geografija Rusije 45
(30P, 15S)
6 INFO
3.0 Geografija slabije razvijenih zemalja 45
(30P, 15S)
6 INFO
3.0 Mineralogija i petrologija 45
(30P, 15A)
6 INFO
3.0 Regionalna klimatologija 45
(30P, 15S)
6 INFO
3.0 Sredozemlje 45
(30P, 15S)
6 INFO
3.0 Turistička geografija Hrvatske 45
(30P, 15S)
6 INFO
3.0 Urbani sistemi svijeta 45
(30P, 15S)
6 INFO