O knjižnici

Središnja geografska knjižnica PMF-a osnovana je 1910. godine. Godine 1927. podijeljena je na Knjižnicu Zavoda za fizičku geografiju i Knjižnicu Zavoda za antropogeografiju, a ponovno je objedinjena 1946. godine i smještena na današnju lokaciju. Do 1994. godine bila je jedina geografska knjižnica u Republici Hrvatskoj.

Središnja geografska knjižnica

Knjižnica je otvorenog tipa i pokriva geografiju i njoj srodna područja. Knjižnični fond obuhvaća 15.234 sveska monografskih publikacija, 10.605 svezaka periodičkih publikacija, 120 naslova tekuće periodike, 588 naslova prvostupničkih radova3.028 naslova diplomskih radova174 naslova magistarskih radova i 148 naslova doktorskih disertacija.

Središnja geografska knjižnica u svoj rad uvela je integrirani knjižnični softver Aleph.

KONTAKT

Koledovčina 1, ELKA (prizemlje)
10 000 Zagreb

Koordinate (WGS84): 45.79711, 16.03806

Kontakt telefon: +385 91 905 7317

 

RADNO VRIJEME ZA KORISNIKE:

od 9:00-14:00 (uz prethodnu najavu na e-mail)

Ljiljana Bajs, mag. geogr., voditeljica Središnje geografske knjižnice

e-mail: lbajs@geog.pmf.hr

Božana Damičević, mag. inf.

e-mail: bdamicev@geog.pmf.hr