Kartografsko - tehnički centar

Kao sastavni dio Geografskog odsjeka je 2001./2002. akademske godine ustrojen Kartografsko-tehnički centar u sklopu kojega je bogata kartografska zbirka.

Kartografska zbirka stvarana je stotinjak godina, gotovo od kada se geografija predaje na našem Sveučilištu. Kako se razvijao Geografski odsjek tako je rasla i naša zbirka i dosegla impozantan broj karata i atlasa, ukupno 9084 primjerka. Zahvaljujući dosadašnjim voditeljima zbirke, karte su kroz taj dugi niz godina dobro očuvane. U fondu zbirke zastupljene su sve vrste karata – pregledne, tematske, topografske karte svih mjerila, planovi, pomorske karte, stare karte i sve vrste atlasa. Posebna pozornost poklanja se fondu starije i vrijedne kartografske građe. Više od polovice fonda prikupljeno je darovima ili ostavštinom pojedinaca te darova mnogobrojnih ustanova. Zbirka je namijenjena studentima i nastavnicima Geografskog odsjeka, a osim za nastavu i izradu seminara, karte se koriste i za terenski rad. Uz najavu, zbirku unutar čitaonice mogu koristiti i građani.