Integrirani studij Geografija i povijest; smjer: nastavnički

Integrirani nastavnički studij traje 5 godina te predstavlja nastavak dosadašnje tradicije osposobljavanja nastavnika na Geografskom odsjeku. Uz znatno povećanje metodičke prakse studenti se tijekom studija osposobljavaju za rad u nastavi. Na integriranom studiju nema prekida i prvostupničkoga rada, već se odvija kontinuirano do polaganja Diplomskoga ispita s obranom diplomskoga rada te se može UKUPNO steći najmanje 300 ECTS bodova.

Završetkom integriranog prijediplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Geografija i povijest; smjer: nastavnički stječe se akademski naziv sveučilišni/a magistar/magistra edukacije geografije i povijesti

Diplomski ispit na integriranom prijediplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Geografija i povijest; smjer: nastavnički.

UPUTE ZA DIPLOMSKI RAD

Elaborat o studijskom programu


Geografija i povijest, Geography

Redovni predmeti
ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
4.0 Hidrologija 45
(30P, 15S)
1 INFO
6.0 Historiografski praktikum 60
(30P, 30S)
1 INFO
4.0 Klimatologija 45
(30P, 15A)
1 INFO
7.0 Statističke i grafičke metode u geografiji 60
(45P, 15A)
1 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 30
(30TJ)
1 INFO
GEOGiP - obvezni povijesni izborni predmeti 1. semestar
ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
5.0 Povijest Grčke i Rima sa starom poviješću hrvatskih zemalja 45
(45P)
1 INFO
7.0 Povijest Grčke i Rima sa starom poviješću hrvatskih zemalja 75
(45P, 30S)
1 INFO
4.0 Povijest ranih civilizacija 60
(30P, 30S)
1 INFO
2.0 Povijest ranih civilizacija 30
(30P)
1 INFO
Redovni predmeti
ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
4.0 Demogeografija 45
(30P, 15A)
2 INFO
3.0 Europske regije i hrvatska povijest srednjeg vijeka 30
(30P)
2 INFO
5.0 Kartografija 60
(30P, 30A)
2 INFO
3.0 Terenska nastava iz geografije I 60
(60T)
2 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 30
(30TJ)
2 INFO
GEOGiP - izborni geografski predmeti 2. semestar
ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
3.0 Geografija mora 45
(45P)
2, 4 INFO
3.0 Industrijska geografija 45
(30P, 15S)
2, 4 INFO
3.0 Kulturna geografija 45
(30P, 15S)
2, 4 INFO
3.0 Mineralogija i petrologija 45
(30P, 15S)
2, 4 INFO
3.0 Politička geografija 45
(30P, 15S)
2, 4 INFO
GEOGiP - obvezni povijesni izborni predmeti 2. semestar
ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
7.0 Europska i svjetska povijest srednjeg vijeka 90
(60P, 30S)
2 INFO
5.0 Europska i svjetska povijest srednjeg vijeka 60
(60P)
2 INFO
7.0 Hrvatska povijest srednjeg vijeka 90
(60P, 30S)
2 INFO
5.0 Hrvatska povijest srednjeg vijeka 60
(60P)
2 INFO
Redovni predmeti
ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
5.0 Geologija 45
(30P, 15A)
3 INFO
5.0 Historijska geografija Hrvatske 45
(15P, 30S)
3 INFO
6.0 Hrvatska povijest ranoga novog vijeka 60
(30P, 30S)
3 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 30
(30TJ)
3 INFO
5.0 Urbana geografija 45
(30P, 15S)
3 INFO
GEOGiP - obvezni povijesni izborni predmeti 3. semestar
ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
6.0 Europska i svjetska povijest ranoga novog vijeka 60
(30P, 30S)
3 INFO
3.0 Europska i svjetska povijest ranoga novog vijeka 30
(30P)
3 INFO
3.0 Europske regije i hrvatska povijest ranoga novog vijeka 30
(30P)
3 INFO
6.0 Europske regije i hrvatska povijest ranoga novog vijeka 60
(30P, 30S)
3 INFO
Redovni predmeti
ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
6.0 Geomorfologija 60
(30P, 30A)
4 INFO
6.0 Hrvatska povijest 19. stoljeća 60
(30P, 30S)
4 INFO
3.0 Terenska nastava iz geografije II 60
(60T)
4 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 4 30
(30TJ)
4 INFO
GEOGiP - izborni geografski predmeti 4. semestar
ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
3.0 Geografija mora 45
(45P)
2, 4 INFO
3.0 Industrijska geografija 45
(30P, 15S)
2, 4 INFO
3.0 Kulturna geografija 45
(30P, 15S)
2, 4 INFO
3.0 Mineralogija i petrologija 45
(30P, 15S)
2, 4 INFO
3.0 Politička geografija 45
(30P, 15S)
2, 4 INFO
3.0 Prometna geografija 45
(30P, 15S)
4 INFO
3.0 Regionalna klimatologija 45
(15P, 30S)
4 INFO
3.0 Urbani sistemi svijeta 45
(30P, 15S)
4 INFO
GEOGiP - obvezni povijesni izborni predmeti 4. semestar
ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
6.0 Europska i svjetska povijest 19. stoljeća 60
(30P, 30S)
4 INFO
3.0 Europska i svjetska povijest 19. stoljeća 30
(30P)
4 INFO
3.0 Europske regije i hrvatska povijest 19. stoljeća 30
(30P)
4 INFO
6.0 Europske regije i hrvatska povijest 19. stoljeća 60
(30P, 30S)
4 INFO
Redovni predmeti
ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
5.0 Ekonomska geografija 60
(45P, 15S)
5 INFO
6.0 Europska i svjetska povijest 1918.-1945. 60
(30P, 30S)
5 INFO
6.0 Hrvatska povijest 1918.-1945. 60
(30P, 30S)
5 INFO
3.0 Povijest historiografije 30
(30P)
5 INFO
5.0 Ruralna geografija 45
(30P, 15S)
5 INFO
GEOGiP - izborni geografski predmeti 5. semestar
ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
3.0 Geografija Angloamerike 45
(30P, 15S)
5, 9 INFO
3.0 Geografija Australije i Oceanije 45
(30P, 15S)
5, 9 INFO
3.0 Geografija Latinske Amerike 45
(30P, 15S)
5, 9 INFO
3.0 Uvod u astronomiju 45
(30P, 15S)
5, 9 INFO
GEOGiP - izborni povijesni predmeti 5. semestar
ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
4.0 Politika i propaganda u 20. stoljeću 30
(30P)
5 INFO
3.0 Povijest Osmanskog Carstva 30
(30P)
5 INFO
2.0 Rumunjske zemlje u srednjem i ranome novom vijeku 30
(30P)
5 INFO
3.0 Uvod u čitanje starih karata 30
(30P)
5 INFO
Redovni predmeti
ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
6.0 Europska i svjetska povijest nakon 1945. godine 60
(30P, 30S)
6 INFO
6.0 Geografija Hrvatske 75
(45P, 30S)
6 INFO
6.0 Hrvatska povijest nakon 1945. godine 60
(30P, 30S)
6 INFO
3.0 Suvremena historiografija - teorije i metode 30
(30P)
6 INFO
3.0 Terenska nastava iz geografije III 60
(60T)
6 INFO
GEOGiP - izborni povijesni predmeti 6. semestar
ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
3.0 Kartografski izvori za hrvatsku povijest 30
(30P)
6 INFO
3.0 Povijest Holokausta 30
(30P)
6 INFO
3.0 Povijest Republike Turske 30
(30P)
6 INFO
3.0 Silasci u Podzemlje: rituali plodnosti u drevnim svjetskim religijama 30
(30P)
6 INFO
2.0 Srednjovjekovna Venecija 30
(30P)
6 INFO
4.0 Srednjovjekovne utvrde u Hrvatskoj i Slavoniji 30
(15P, 15S)
6 INFO
3.0 Sukob Tito Staljin i Goli otok 30
(30P)
6 INFO
3.0 Velike bitke antičkog svijeta 30
(30P)
6 INFO
GEOGiP - izborni geografski predmeti 6. semestar
ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
3.0 Geografija Afrike 45
(30P, 15S)
6 INFO
3.0 Geografija Azije 45
(30P, 15S)
6 INFO
3.0 Geografija Rusije 45
(30P, 15S)
6 INFO
3.0 Geografija slabije razvijenih zemalja 45
(30P, 15S)
6 INFO
3.0 Sredozemlje 45
(30P, 15S)
6 INFO
Redovni predmeti
ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
8.0 Didaktika povijesti I 75
(30P, 15PK, 30S)
7 INFO
4.0 Geoekologija i zaštita okoliša 45
(30P, 15S)
7 INFO
4.0 Pedagogija 45
(30P, 15S)
7 INFO
3.0 Pomoćne povijesne znanosti I 30
(30P)
7 INFO
3.0 Sociologija obrazovanja 30
(30P)
7 INFO
5.0 Turistička geografija 45
(30P, 15S)
7 INFO
GEOGiP - izborni povijesni predmeti 7. semestar
ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
4.0 Digitalna historija 30
(15P, 15S)
7 INFO
5.0 Ekohistorija 30
(15P, 15S)
7 INFO
5.0 Ekonomska historija 30
(15P, 15S)
7 INFO
5.0 Habsburška Monarhija: imperijalna baština 30
(15P, 15S)
7 INFO
5.0 Historijska antropologija 30
(15P, 15S)
7 INFO
5.0 Historijska demografija 30
(15P, 15S)
7 INFO
4.0 Historiografija i nacionalizam 30
(15P, 15S)
7 INFO
6.0 Hrvatska i Europa u 19. stoljeću: komparatističke teme 60
(30P, 30S)
7 INFO
6.0 Hrvatsko društvo i kultura u 19. stoljeću (1790.-1918.) 60
(30P, 30S)
7 INFO
4.0 Interpretativni modeli teorije demografske tranzicije 30
(15P, 15S)
7 INFO
5.0 Izvori za ranonovovjekovnu povijest I. 30
(15P, 15S)
7 INFO
5.0 Izvori za ranonovovjekovnu povijest III. 30
(15P, 15S)
7 INFO
4.0 Josip Broz Tito 30
(30P)
7 INFO
6.0 Kršćanstvo u srednjem vijeku II 30
(15P, 15S)
7 INFO
3.0 Kultura putovanja u Hrvatskoj između dva svjetska rata 30
(30P)
7 INFO
5.0 Kulturna povijest 30
(15P, 15S)
7 INFO
4.0 Nacizam i Njemačka: ideologija, prakse, nasljeđe 30
(15P, 15S)
7 INFO
3.0 Nil u Tiberu: egipatski bogovi u rimskom svijetu 30
(30P)
7 INFO
3.0 Odabrani problemi srednjovjekovne povijesti 30
(15P, 15S)
7 INFO
5.0 Politička povijest 30
(15P, 15S)
7 INFO
4.0 Povijest Dubrovačke Republike 30
(30P)
7 INFO
2.0 Povijest Grčke i Rima I 30
(30P)
7 INFO
2.0 Povijest Grčke i Rima II 30
(30P)
7 INFO
6.0 Povijest Habsburške Monarhije u 19. stoljeću 60
(30P, 30S)
7 INFO
6.0 Povijest međunarodnog komunističkog pokreta 60
(45P, 15S)
7 INFO
4.0 Povijest Pokreta nesvrstanih zemalja 30
(15P, 15S)
7 INFO
2.0 Povijest Starog istoka I. 30
(30P)
7 INFO
5.0 Povijest Starog istoka II. 30
(30P)
7 INFO
4.0 Praktikum stare povijesti I. 60
(60S)
7 INFO
6.0 Praktikum stare povijesti I. 60
(60S)
7 INFO
3.0 Problemi hrvatske moderne 30
(30P)
7 INFO
6.0 Ranosrednjovjekovni identiteti: Hrvatska i Europa 30
(15P, 15S)
7 INFO
3.0 Renesansna Dalmacija i humanistički pokret 30
(15P, 15S)
7 INFO
3.0 Republika Hrvatska i Domovinski rat 1990.-1998. 30
(30P)
7 INFO
6.0 Rođaci i bližnji - obiteljske strukture 30
(15P, 15S)
7 INFO
4.0 Srednjovjekovni Dubrovnik: Mediteranski grad i jugoistočnoeuropsko okruženje 30
(30P)
7 INFO
6.0 Srednjovjekovno plemstvo 30
(15P, 15S)
7 INFO
2.0 Stara povijest hrvatskih zemalja I. 30
(30P)
7 INFO
2.0 Stara povijest hrvatskih zemalja II. 30
(30P)
7 INFO
4.0 Susreti velikih srednjovjekovnih civilizacija - Istok i Zapad na razmeđu Srednje i Jugoistočne Europe između 1000. i 1450. godine 30
(30P)
7 INFO
4.0 Teorijski pristupi i paradigme u historiografiji stare povijesti I. 60
(30P, 30S)
7 INFO
Redovni predmeti
ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
4.0 Didaktika 45
(45P)
8 INFO
7.0 Didaktika povijesti II 75
(30P, 15PK, 30S)
8 INFO
3.0 Geografija Europe 45
(30P, 15S)
8 INFO
3.0 Pomoćne povijesne znanosti II 30
(30P)
8 INFO
3.0 Terenska nastava iz geografije IV 60
(60T)
8 INFO
GEOGiP - izborni povijesni predmeti 8. semestar
ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
3.0 1968. - Uzroci i posljedice 30
(30P)
10, 8 INFO
3.0 Društvene grupe u klasičnom svijetu i antička prozopografija I. 60
(30P, 30S)
10, 8 INFO
3.0 Historijska antropologija staroga svijeta I. 60
(30P, 30S)
10, 8 INFO
5.0 Historijska imagologija 30
(15P, 15S)
10, 8 INFO
6.0 Hrvatska historiografija 20. stoljeća 60
(30P, 30S)
10, 8 INFO
6.0 Hrvatska i svijet u 20. stoljeću - komparatističke teme 60
(30P, 30S)
10, 8 INFO
6.0 Hrvatsko društvo i kultura u 20. stoljeću 60
(30P, 30S)
10, 8 INFO
5.0 Izvori za ranonovovjekovnu povijest II. 30
(15P, 15S)
10, 8 INFO
5.0 Izvori za ranonovovjekovnu povijest IV. 30
(15P, 15S)
10, 8 INFO
4.0 Javna povijest 30
(15P, 15S)
10, 8 INFO
4.0 Kršćanstvo u srednjem vijeku I. 30
(15P, 15S)
10, 8 INFO
5.0 Mletačka Republika: imperijalna baština 30
(15P, 15S)
10, 8 INFO
4.0 Narodnooslobodilački pokret (1941.-1945.): borci za oslobođenje od okupatora ili borci za komunizam 30
(30P)
10, 8 INFO
5.0 Osmansko Carstvo: imperijalna baština 30
(15P, 15S)
10, 8 INFO
3.0 Pastoralno-ruralna društva Jugoistočne Europe u ranom novom vijeku: komparativno-historijski aspekti 30
(30P)
10, 8 INFO
4.0 Povijest Jugoslavije 1945. - 1991. 30
(30P)
10, 8 INFO
3.0 Rod kao sudbina: izbor tema iz povijesti žena 19. i 20. stoljeća 30
(30P)
10, 8 INFO
5.0 Socijalna historija: pravne ustanove i prakse 30
(15P, 15S)
10, 8 INFO
5.0 Socijalna historija: raslojavanja i hijerarhije 30
(15P, 15S)
10, 8 INFO
4.0 Srednjovjekovno seljaštvo 30
(15P, 15S)
10, 8 INFO
4.0 Teorijski pristupi i paradigme u historiografiji stare povijesti II. 60
(30P, 30S)
10, 8 INFO
4.0 Urbana povijest 30
(15P, 15S)
10, 8 INFO
5.0 Vjerska povijest 30
(15P, 15S)
10, 8 INFO
5.0 Vojna i vojnokrajiška povijest 30
(15P, 15S)
10, 8 INFO
GEOGiP - izborni pedagoški predmeti 8. semestar
ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
4.0 Prevencija zlostavljanja i rizičnog ponašanja 30
(15P, 15S)
8 INFO
4.0 Upravljanje razredom 45
(30P, 15S)
8 INFO
Redovni predmeti
ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
3.0 Geografske osnove globalizacije 45
(30P, 15S)
9 INFO
5.0 Metodika nastave geografije I 60
(60P)
9 INFO
5.0 Nastavna praksa iz povijesti u školi 45
(30A, 15S)
9 INFO
8.0 Psihologija 60
(30P, 30S)
9 INFO
GEOGiP - izborni geografski predmeti 9. semestar
ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
3.0 E-škola geografije 45
(45S)
9 INFO
3.0 Geografija Angloamerike 45
(30P, 15S)
5, 9 INFO
3.0 Geografija Australije i Oceanije 45
(30P, 15S)
5, 9 INFO
3.0 Geografija Istočne Azije 45
(30P, 15S)
9 INFO
3.0 Geografija Jugoistočne Europe 45
(45P)
9 INFO
3.0 Geografija Latinske Amerike 45
(30P, 15S)
5, 9 INFO
3.0 Primjena računala u nastavi geografije 45
(15P, 30A)
9 INFO
3.0 Uvod u astronomiju 45
(30P, 15S)
5, 9 INFO
GEOGiP - Diplomski seminar I 9. semestar
ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
6.0 Diplomska radionica I 30
(30S)
9 INFO
6.0 Diplomski seminar I 30
(30S)
9 INFO
Redovni predmeti
ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
5.0 Komunikacija u odgoju i obrazovanju 60
(30P, 30S)
10 INFO
6.0 Metodička praksa iz geografije 90
(90M)
10 INFO
5.0 Metodika nastave geografije II 60
(15P, 45S)
10 INFO
GEOGiP - izborni povijesni predmeti 10. semestar
ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
3.0 1968. - Uzroci i posljedice 30
(30P)
10, 8 INFO
3.0 Društvene grupe u klasičnom svijetu i antička prozopografija I. 60
(30P, 30S)
10, 8 INFO
3.0 Historijska antropologija staroga svijeta I. 60
(30P, 30S)
10, 8 INFO
5.0 Historijska imagologija 30
(15P, 15S)
10, 8 INFO
6.0 Hrvatska historiografija 20. stoljeća 60
(30P, 30S)
10, 8 INFO
6.0 Hrvatska i svijet u 20. stoljeću - komparatističke teme 60
(30P, 30S)
10, 8 INFO
6.0 Hrvatsko društvo i kultura u 20. stoljeću 60
(30P, 30S)
10, 8 INFO
5.0 Izvori za ranonovovjekovnu povijest II. 30
(15P, 15S)
10, 8 INFO
5.0 Izvori za ranonovovjekovnu povijest IV. 30
(15P, 15S)
10, 8 INFO
4.0 Javna povijest 30
(15P, 15S)
10, 8 INFO
4.0 Kršćanstvo u srednjem vijeku I. 30
(15P, 15S)
10, 8 INFO
5.0 Mletačka Republika: imperijalna baština 30
(15P, 15S)
10, 8 INFO
4.0 Narodnooslobodilački pokret (1941.-1945.): borci za oslobođenje od okupatora ili borci za komunizam 30
(30P)
10, 8 INFO
5.0 Osmansko Carstvo: imperijalna baština 30
(15P, 15S)
10, 8 INFO
3.0 Pastoralno-ruralna društva Jugoistočne Europe u ranom novom vijeku: komparativno-historijski aspekti 30
(30P)
10, 8 INFO
4.0 Povijest Jugoslavije 1945. - 1991. 30
(30P)
10, 8 INFO
3.0 Rod kao sudbina: izbor tema iz povijesti žena 19. i 20. stoljeća 30
(30P)
10, 8 INFO
5.0 Socijalna historija: pravne ustanove i prakse 30
(15P, 15S)
10, 8 INFO
5.0 Socijalna historija: raslojavanja i hijerarhije 30
(15P, 15S)
10, 8 INFO
4.0 Srednjovjekovno seljaštvo 30
(15P, 15S)
10, 8 INFO
4.0 Teorijski pristupi i paradigme u historiografiji stare povijesti II. 60
(30P, 30S)
10, 8 INFO
4.0 Urbana povijest 30
(15P, 15S)
10, 8 INFO
5.0 Vjerska povijest 30
(15P, 15S)
10, 8 INFO
5.0 Vojna i vojnokrajiška povijest 30
(15P, 15S)
10, 8 INFO
GEOGiP - Diplomski seminar II 10. semestar
ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
11.0 Diplomska radionica II 30
(30S)
10 INFO
11.0 Diplomski seminar II 30
(30S)
10 INFO