Zavod za socijalnu geografiju

Zavod za socijalnu geografiju osnovan je 1997. godine, u okviru rekonstrukcije Geografskoga odsjeka PMF-a. U skladu sa Statutom PMF-a, Zavod organizira i izvodi nastavni, znanstveni i visokostručni rad. Nastavna i istraživačka djelatnost Zavoda pokriva širok raspon tema i sadržaja društvene geografije.

Nastavnici Zavoda uključeni su u studijske programe Geografskoga odsjeka s kolegijima iz niza geografskih subdisciplina - demogeografije, urbane, ruralne, kulturne, socijalne, ekonomske, prometne, turističke i historijske geografije. Nastavni obuhvat zavoda uključuje također predmete koji su usmjereni na stjecanje primijenjenih znanja, poput kartografije te regionalnog i prostornog planiranja. Predaju se predmeti koji se odnose na metodologiju i alate istraživačkoga rada, uključujući statističke i grafičke metode te vizualizaciju prostornih podataka u GIS-u. Izvodi se i nastava iz regionalnih kolegija - geografije Europe, Jugoistočne Europe, Angloamerike, Rusije te geografije slabije razvijenih zemalja.

Znanstvena djelatnost Zavoda obavlja se prvenstveno unutar znanstvenih projekata. Znanstvenici Zavoda sudjelovali su praktično u svim projektima iz društvene geografije na Geografskom odsjeku, a od osnutka do sada vodili su sljedeće znanstvene projekte: "Prostorni aspekti turizma u regionalnom razvoju Hrvatske"(1996-2002; voditelj Zlatko Pepeonik), "Urbanizacija Hrvatske" (1996-2002; Milan Vresk), "Geografski aspekt turističkog razvoja Hrvatske" (2002-2006; Dane Pejnović), "Urbani sistem i prostorna organizacija Hrvatske" (2002 - 2006; Miroslav Sić), "Prostorne značajke demografskih resursa Hrvatske" (2006-2011; Ivo Nejašmić), "Geografsko vrednovanje prostornih resursa ruralnih i krških područja Hrvatske" (2007-2014.; Dane Pejnović), "Razvojne mogućnosti i ogranirenja ruralnih područja Hrvatske u prespektivi lokalnog stanovništva" (2013-2014; Dane Pejnović), “Prostorni utjecaj postindustrijske i postsocijalističke prenamjene brownfield zemljišta na urbani razvoj. Komparativna analiza Beča i Zagreba.“ (2014-2015; Martina Jakovčić), "Primjena metode scenarija u planiranju i razvoju ruralnih područja Hrvatske (CRORURIS)" (2014-2017; Aleksandar Lukić), "Komparativna analiza prostornog razvoja turizma u zaštićenim područjima Hrvatske i Slovenije" (2018-2019; Vuk Tvrtko Opačić) i ''Kompetencijski standardi nastavnika, pedagoga i mentora'' (2019-2021; Martina Jakovčić) .

 

Predstojnici

Izv. prof. dr. sc. Vedran Prelogović 2023./2024.-                                                                                                                                               

Prof. dr. sc. Vuk Tvrtko Opačić 2019./2020.-2022./2023.
Izv. prof. dr. sc. Aleksandar Lukić 2017./2018. – 2018./2019.
Prof. dr. sc. Laura Šakaja 2015./2016. – 2016./2017.
Prof. dr. sc. Dane Pejnović 2014./2015.
Doc. dr. sc. Aleksandar Lukić 2013./2014.
Prof. dr. sc. Laura Šakaja 2012./2013.
Doc. dr. sc. Ksenija Bašić 2010./2011. - 2011./2012.
Prof. dr. sc. Ivo Nejašmić 2004./2005. - 2009./2010.
Prof. dr. sc. Dane Pejnović 2003./2004.
Prof. dr. sc. Zlatko Pepeonik 1997./1998. - 2002./2003.