Predmeti

I. godina studija

II. godina studija

III.-V./VII. godina studija

Obvezni predmeti:

  1. Znanstveni rad
    (opći zajednički za sve studente)
  2. Metodologija istraživanja 
    (bira se prema modulu)

Javna obrana teme doktorskog rada 
(DR.SC.-02)

Doktorski rad

Izborni predmet 1

Izborni predmet 2, 3

Međunarodna znanstvena konferencija
(usmeno ili poster)

Istraživački seminar

Istraživački seminar

Znanstveni članak
(A1)

Interna konferencija za doktorande
(usmeno)

Interna konferencija za doktorande 
(usmeno ili poster)

 

Prijava teme doktorskog rada 
(DR.SC.-01)

Znanstveni članak
(A1/A2)