Laboratorij za fizičku geografiju

Laboratorij za fizičku geografiju osnovan je 2008. godine na inicijativu i u organizaciji prof. dr. sc. Sanje Faivre te pročelnika Geografskog odsjeka prof. dr. sc. Zorana Stiperskog. Obuhvaća opremu za pripremu različitih vrsta uzoraka i poduzoraka (piljenje, čišćenje, sušenje i vaganje) te opremu za terenska istraživanja (mjerenje, analizu, kartiranje i snimanje). Terenski dio laboratorija je opremljen uređajima za mjerenje protoka tekućica, detaljnu analizu vode (do 50 parametara), te uzorkovanje i analizu granulometrijskog sastava sedimenta. Nadalje, uključuje različite vrste data loggera (npr. termohigrometre za mjerenje temperature i relativne vlažnosti zraka) što osim trenutačnih, omogućuje i kontinuirana terenska mjerenja. Sastavni dio terenskog Laboratorija su i bespilotne letjelice kojima se obavlja analiza i praćenje geomorfoloških promjena širih područja istraživanja. Laboratorij također raspolaže kombi vozilom i čamcem. Oprema Laboratorija nabavljena je sredstvima različitih znanstvenih i stručnih projekata te potpora znanstvenim istraživanjima Sveučilišta u Zagrebu.