O djelatniku

Ivan Martinić, mag. geogr.

Zvanje: asistent
Funkcija:asistent
Lokacija: 329
Telefon:01/4895 447
E-mail: E-mail
Zavod/služba: GEOG - Zavod za fizičku geografiju

Nastava

prijediplomski

diplomski

integrirani prijediplomski i diplomski

Konzultacije

Dogovor putem emaila

Životopis

Rođen sam 1992. godine u Zagrebu gdje sam završio osnovnu i srednju školu. Preddipomski istraživački smjer geografije na Geografskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu upisujem 2012. godine. Zvanje prvostupnika geografije stječem 2015. godine pod mentorstvom prof. dr. sc. Laure Šakaje s temom Geografija i film: Filmski prikazi škotskog identiteta i borbe za nezavisnost. Iste godine upisujem i diplomski studij Geografije, smjer Fizička geografija s geoekologijom, na istom odsjeku. Diplomirao sam u siječnju 2018. godine s temom Slučaj Uskršnjeg otoka kao primjer utjecaja čovjeka na okoliš, pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Nenada Buzjaka i time stekao zvanje magistra geografije.

Ubrzo nakon završetka studija zaposlio sam se na Geografskom odsjeku kao suradnik na projektima hidromorfološkog monitoringa tekućica i stajaćica u Hrvatskoj. Od studenog 2018. radim kao asistent pri Zavodu za fizičku geografiju gdje se i dalje bavim projektima hidromorfoloških istraživanja i monitoringa. U sklopu doktorskog studija istražujem izvore Medvednice, točnije njihov prostorni raspored te hidrološka i geomorfološka obilježja. U nastavi sudjelujem vodeći vježbe i seminare iz kolegija Hidrologija, vježbe iz kolegija Primijenjena hidrogeografija te seminar iz kolegija Prirodni rizici.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Prikaži radove
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

Researchgate

Profesionalni interesi i članstva

  • Hrvatsko geografsko društvo
  • Hrvatsko geomorfološko društvo
  • Hrvatsko hidrološko društvo

Izabrani projekti

- Sustavno ispitivanje hidromorfoloških elemenata kakvoće u rijekama u 2019. i 2020. godini, naručitelj: Hrvatske vode, voditelj: doc. dr. sc. Ivan Čanjevac, 2020. - 2021.

Geoekološka studija parka Maksimir i značajnog krajobraza Savica,  naručitelj: Grad Zagreb, voditelj: prof. dr. sc. Nenad Buzjak, 2020. - 2021.

- Hidromorfološka studija potoka Plitvica, naručitelj: NP Plitvička jezera, voditelj: doc. dr. sc. Ivan Čanjevac, 2019.- 2021.

- Nabava hidromorfoloških podataka za potrebe interkalibracije bioloških metoda ocjene ekološkog
stanja na rijekama
, voditelj: doc. dr. sc. Ivan Čanjevac, naručitelj: Hrvatske vode, 2019.

- Razvoj metodologije za ocjenu hidromorfološkog stanja u stajaćicama i provedba hidromorfološkog
monitoringa
, naručitelj: Hrvatske vode,voditelj: doc. dr. sc. Ivan Čanjevac, 2017-2019.

- Sustavno ispitivanje hidromorfoloških elemenata kakvoće u rijekama u 2018. godini, naručitelj:
Hrvatske vode, voditelj: doc. dr. sc. Ivan Čanjevac, 2018-2019.

- Sustavno ispitivanje hidromorfoloških elemenata kakvoće u rijekama u 2016. i 2017. godini,
naručitelj: Hrvatske vode, voditelj: doc. dr. sc. Ivan Čanjevac, 2017-2019.