O djelatniku

izv. prof. dr. sc. Lana Slavuj Borčić

Zvanje: izvanredni profesor
Lokacija: 348
Telefon:01/4895 446
E-mail: E-mail
Zavod/služba: GEOG - Zavod za socijalnu geografiju

Nastava

prijediplomski

diplomski

integrirani prijediplomski i diplomski

doktorski

Životopis

Lana Slavuj Borčić rođena je 1981. godine u Rijeci gdje je završila osnovnu i srednju školu (Prvu riječku hrvatsku gimnaziju). Na Geografski odsjek PMF-a Sveučilišta u Zagrebu (smjer: prof. geografije) upisala se 2001. godine. Diplomirala je s izvrsnim uspjehom u ožujku 2007. godine s temom Valorizacija i revitalizacija riječke industrijske baštine (mentorica: prof. dr. sc. Laura Šakaja).

Iste akademske godine upisala je poslijediplomski studij na Geografskom odsjeku gdje je i zaposlena od ožujka 2008. Doktorski rad pod naslovom Kvaliteta života u urbanom okolišu – primjer Grada Rijeke (mentorica: prof. dr. sc. Laura Šakaja) obranila je 1. srpnja 2011. godine. U višeg asistenta – znanstvenog novaka izabrana je 2011., u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika 2013., a od 2017. zaposlena je na radnom mjestu docentice.

Surađivala je na više znanstvenih projekata. Njen istraživački interes usmjeren je prvenstveno na teme iz područja urbane i kulturne geografije. Veliki dio znanstvenih radova posvećen je kvaliteti života u urbanom prostoru. Na to se nadovezuju teme o urbanim vrtovima i urbanoj poljoprivredi, alternativnim mrežama hrane i razvoju lokalnih sustava hrane te o urbanim zajedničkim dobrima, kroz koje se sve provlači usmjerenost na analizu i bolje razumijevanje različitih aspekata koje pridonose kvaliteti života stanovnika gradskih, ali i ruralnih područja. Osim navedenih, bavila se i drugim temama kao što su razvoj problemskih gradskih područja, te simboličkog ispisivanja prostora transformacijom uličnog nazivlja pod utjecajem promjena ideologija.

Dosad je objavila 18 znanstvenih radova i sudjelovala na 12 međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova. Samostalno ili u koautorstvu objavila je znanstvene radove u utjecajnim međunarodnim časopisima: Social and Cultural Geography (Q1), Geoforum (Q1) i Journal of Rural Studies (Q1). Recenzirala je znanstvene radove u domaćim i stranim znanstvenim časopisima.

Na Geografskom odsjeku nositeljica je predmeta: Metode istraživanja u društvenoj geografiji, Uvod u istraživački rad, Hrvatsko otočje – sociogeografske teme. Vodi seminare iz predmeta Kulturna geografija i Sredozemlje. Sunositeljica je i dvaju metodoloških predmeta u sklopu Doktorskog studija geografije: prostor, regija, okoliš, pejzaž.

Članica je Hrvatskog geografskog društva i uredničkog odbora stručno-informativnog časopisa Geografski horizont.  

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Prikaži radove
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.