O djelatniku

prof. dr. sc. Martina Jakovčić

Zvanje: redoviti profesor
Lokacija: 321
Telefon:01/4895 412
E-mail: E-mail
Zavod/služba: GEOG - Zavod za socijalnu geografiju

Nastava

prijediplomski

diplomski

integrirani prijediplomski i diplomski

doktorski

Životopis

Izv. prof. dr. sc. Martina Jakovčić rođena je u Zagrebu 1977. godine. Diplomirala je 2002. godine studij Povijesti i geografije na Odsjeku za povijest, Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te stječe zvanje profesor povijesti i geografije. Akademske godine 2001./2002. upisuje poslijediplomski studij „Geografske osnove prostornog planiranja i uređenja“ na Geografskom odsjeku, Prirodoslovno – matematičkog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirala je 2008. godine i stekla akademski stupanj doktora prirodnih znanosti, polje geoznanosti, grana geografija. Znanstveni interes Martine Jakovčić vezan je uz ekonomsku geografiju, prometnu geografiju i urbanu geografiju s posebnim naglaskom na suvremene promjene u prostornoj strukturi grada. Od 2004. godine zaposlena je na Geografskom odsjeku, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta prvo kao asistent, zatim kao viši asistent. Godine 2009. izabrana je u znanstveno – nastavno zvanje docent, a 2016. godine u znanstveno – nastavno zvanje izvanredni profesor. Od 2014. do 2015. bila je voditelj Hrvatsko-austrijskog bilateralnog projekta „Prostorni utjecaj postindustrijske i postsocijalističke prenamijene brownfield zemljišta na urbani razvoj. Komparativna analiza Beča i Zagreba.” u suradnji s Austrijskom akademijom znanosti, Institutom za urbanu i regionalnu geografiju. Kao suradnik sudjelovala je na međunarodnim znanstvenim projektima CUPA – Cooperative Urban Planning Approaches (Interreg IIIC), PRESTO (fond Inteligentna energija EU),  SINERGIE – Social Integration Through Urban Growth Strategies (fond Europe for Citizens) i CH4LLENGE (fond Inteligentna energija EU).  Trenutno je aktivna na dva stručna projekta i dva projekta financirana od strane Europskog socijalnog fonda (UP.03.1.1.03.0056 Kompetencijski standardi nastavnika, pedagoga i mentora i UP.03.1.1.04.0049 Provedba i unapređenje stručne prakse na PMF-u – ProSPer PMF). Autor je 30 znanstvenih, 15 stručnih radova te četiri poglavlja u znanstvenim knjigama. Od akademske godine 2009./2010. do kraja akademske godine 2012/2013. obavlja dužnost pomoćnice pročelnika za nastavu. Od akademske godine 2013./2014. do kraja akademske godine 2014./2015. obavlja dužnost pomoćnice pročelnice za znanost i međunarodnu suradnju. Od akademske godine 2017./2018. do kraja akademske godine 2019./2020. obavlja funkciju Pročelnice Geografskog odsjeka. Od akademske godine 2020./2021. obavlja funkciju Prodekanice za međunarodnu suradnju.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Nastavni materijali